Menu overslaan

Een klacht indienen

Je klacht wordt in ontvangst genomen indien :

  • je al geprobeerd hebt om het probleem op te lossen met de betrokken dienst;
  • je jouw persoonlijke contactgegevens vermeld hebt;
  • de klacht betrekking heeft op een bestuurlijke gemeentedienst;
  • de feiten maximaal een jaar oud zijn;
  • de klacht geen betrekking heeft op een politieke koers die de gemeente volgt;
  • de klacht geen betrekking heeft op de uitoefening van jouw functie als gemeenteambtenaar;
  • de klacht niet in essentie dezelfde is als een klacht die al behandeld werd door de ombudsman;
  • de klacht geen onderwerp is geweest van een rechterlijke of bestuurlijke beslissing met kracht van gewijsde;
  • er geen bestuurlijke of juridische procedure lopende is voor dezelfde feiten.

Dit kun je op verschillende manieren doen:

Je kunt een klacht indienen in het Nederlands of het Frans. De klacht moet in ieder geval je persoonlijke contactgegevens, het precieze onderwerp van je klacht en een overzicht van de reeds genomen stappen bevatten.

Online formulier

U kunt een klacht indienen in het Nederlands of het Frans. De klacht moet in ieder geval uw persoonlijke contactgegevens, het precieze onderwerp van uw klacht en een overzicht van de reeds genomen stappen bevatten.

Online formulier
  • Max. 2Mb

Laatste verandering: 2021-04-20 13:47:51