Menu overslaan

Sociale coördinatie van Elsene

De Sociale Coördinatie van Elsene brengt verenigingen en diensten samen die als taak hebben om vragen te beantwoorden van inwoners van Elsene omtrent psychische, medische of sociale hulpverlening. Door hun werkzaamheden binden deze diensten daadwerkelijk de strijd aan tegen elke vorm van uitsluting en bevorderen ze het actieve burgerschap met zin voor verantwoordelijkheid. De Sociale Coördinatie van Elsene streeft ernaar om die verschillende diensten bekend te maken bij het publiek en om, via overleg, samenwerkingsverbanden te ontwikkelen. De SCE wil ruimte bieden voor denkwerk inzake de richting die de sociale politiek op gemeentelijk vlak moet inslaan.

Doelstellingen:

 • De wederzijdse bekendheid van de instellingen bevorderen en een duidelijke identificering van die instellingen door de bevolking mogelijk maken.
 • Een forum bieden waar informatie en ideeën uitgewisseld worden.
 • Overleg aanmoedigen en samenwerking tot stand brengen.
 • Nadenken over de ethische aspecten van het maatschappelijk werk.
 • Instrumenten aanreiken voor sociale diagnose.
 • Initiatieven van verenigingen en burgers ondersteunen.
 • Denkwerk en acties ontwikkelen op politiek vlak door adviezen te geven en richtingen aan te wijzen.

Werkzaamheden:

 • Bijeenkomsten beleggen waar informatie verstrekt wordt: plenaire vergaderingen.
 • Bijeenkomsten organiseren voor thematische werkgroepen: Huisvesting, Bejaarden...
 • Gezellige samenkomsten organiseren: de "Middagen van de Sociale Coördinatie van Elsene".
 • Hulpmiddelen voor communicatie ter beschikking stellen: informatiefolders, artikel Info Elsene, website...
 • Uitwisselingen plannen met de voltallige Sociale Coördinatie.
 • Contactgegevens:
  Boondaalsesteenweg 92 - 1050 Elsene
  Tel 02/641.56.21

  Laatste verandering: 2023-01-03 10:57:16