Menu overslaan

Omhakken van hoogstammige bomen

Voor elk vellen van een hoogstammige boom op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dient men een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in de vereiste vorm in te dienen bij het College van Burgemeester en schepenen.

Met "hoogstammige boom" bedoelt men een boom waarvan de stam tenminste 40cm omtrek heeft op een hoogte van 1,50m en die tenminste 4m hoog is.

De Gemeente zal een heraanplanting aangepast aan de grootte van de tuin verplichten.

Nodige elementen om een dossier van aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning samen te stellen

Het volledig dossier kan men afgeven of opsturen per aangetekende brief ter attentie van :
College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Elsene
Dienst Ruimtelijke Ordening
Elsensesteenweg, 172 (2de verdieping)
1050 Brussel

Zie ook : Dienst Stedenbouw

Laatste verandering: 2023-08-29 12:22:18