Menu overslaan

Begrafenis

De toelating tot begraven wordt door de Gemeente uitgereikt waar de overlijdensverklaring plaatsvond, dus ook waar het overlijden gebeurde. De familie of de begrafenisonderneming dient naar het Gemeentebestuur te gaan om de datum voor de begrafenis op de begraafplaats vast te stellen.

De begrafenis voor vijf jaar, in een gewoon graf (gewone grond), is gratis.

Betalende concessies voor een periode van 15 tot 50 jaar worden eveneens voorgesteld.

Eigen familiegraven werden door de wet van 20 juli 1971 betreffende teraardebestellingen en begrafenissen afgeschaft. De vroegere voortdurende concessies werden in concessies voor vijftig jaar veranderd; ze worden gratis hernieuwd voor zover de belanghebbenden de graven onderhouden.
Na het aflopen van het vijftigste jaar der concessie, wanneer het eerste jaar is verstreken, moet de Burgemeester een akte opstellen waardoor hij de belanghebbenden eraan herinnert dat ze het concessierecht kunnen behouden, indien een aanvraag om hernieuwing bij zichzelf wordt ingediend. Deze akte dient naar de bezitter van de concessie of naar zijn erfgenamen of naar zijn rechthebbenden worden gericht. Indien de bezitter van de concessie, of zijn erfgenamen, of zijn rechthebbenden spoorloos zijn wordt een kopie van de akte gedurende één jaar op het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.

Naast de traditionele begrafenis is het ook mogelijk :
  • de asurne in een familiegraf of in een columbarium of urneveld te plaatsen;
  • de as op het hiervoor bestemde grasperk te verspreiden.

Het graf dient onderhouden te worden. Indien de Gemeente ondervindt dat het graf niet gekuist wordt, door onkruid is overstroomd, nagelaten, ingestort of in verval is geraakt, dan laat de Burgemeester proces-verbaal van verlatenheid opmaken in de vorm van een klein affiche. Dit affiche dient gedurende één jaar ter plaatse te blijven. Na het aflopen van deze periode, indien de familie van de overledene nog niet van zich heeft laten horen en indien geen herstellingswerk werd uitgevoerd kan een einde aan de concessie worden gebracht.

Op de teraardebestelling, de plaatsing in een columbarium en de verspreiding van de as mogen geen belastingen worden geheven indien de persoon in de gemeente woonachtig was of indien hij er overleden is.

Dienst Burgerlijke Stand

Laatste verandering: 2016-09-09 09:44:04