Menu overslaan

Verassing (crematie)

De aanvraag om verassing kan worden ingediend :

  • hetzij door de persoon zelf, op het Gemeentehuis of bij testament;
  • hetzij door de persoon die met de begrafenis is belast. Hij dient in bezit te zijn van een attest waardoor de huisarts (of de dokter die het overlijden heeft vastgesteld) verklaart dat er geen teken is van gewelddadige noch verdachte dood.

Het tarief van de verassingen verandert naar gelang dat het over een volwassene, een kind of een noodlijdende gaat, en volgens de dag van de crematie.

De as kan :

  • op een grasperk van het crematorium of van de gemeentelijke begraafplaats worden verspreid;
  • in een columbarium worden bewaard. Onder de naam "columbarium" begrijpt men een bovengronds gebouw waarin open of gesloten cellen geordend zijn;
  • in een perceel bestemd voor teraardebestelling van de urnen, of in volle grond, of nog in een familiegraf worden begraven;
  • in de territoriale wateren worden verspreid.

Indien de overledene het schriftelijk heeft bepaald of indien de familieleden van een overleden minderjarige het vragen kan de as :

  • op een andere plaats dan de begraafplaats worden verspreid of begraven. Deze plaats mag geenszins een openbaar terrein zijn (met uitzondering van de begraafplaats). Indien deze plaats geen eigendom is van de overledene of van zijn nabije familie wordt de voorafgaande schriftelijke toelating van de eigenaar vereist;
  • in een urn worden verzameld en aan de familie gegeven om elders dan in de begraafplaats te worden bewaard.

Indien de persoon die de as heeft meegenomen van mening verandert en de as niet langer thuis wenst te bewaren kan de as hetzij naar een begraafplaats worden overgebracht om er verspreid, begraven of in een columbarium bewaard te worden, hetzij in de territoriale wateren worden verspreid. Elke verplaatsing van de urn dient aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand medegedeeld te worden.

De verassing kan met een godsdienstige of met een lekenplechtigheid doorgaan.

Dienst Burgerlijke Stand

Crematorium van Brussel
Stillelaan 61
1180 Brussel
Tel. : 02.376.76.43

Laatste verandering: 2015-06-04 15:18:01