Menu overslaan

Ethias

De Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen (OMOB) werd in 1919 opgericht als verzekeringsmaatschappij tegen brand, bliksem en ontploffingen en is nu bekend onder de naam Ethias. Ethias is een mutualistisch geïnspireerde verzekeringsgroep.

Een vereniging van onderlinge verzekeringen is een vereniging van personen die overeenkomen zich onderling te verzekeren en de last van de schadegevallen tussen elkaar te verdelen. Hiervoor vormen ze een fonds dat door de persoonlijke bijdragen van de leden wordt gespijsd. In een dergelijke formule is iedereen tegelijkertijd verzekeraar en verzekerde. Er is geen maatschappelijk kapitaal en geen aandeelhouders die betaald moeten worden.

Ethias - Maatschappelijke zetel
rue des Croisiers 24 - 4000 Luik
Tel. 04.220.31.11

Ethias - Centrum van Brussel
Sterrekundelaan 19 - 1210 Brussel
Tel. 02.227.98.11

Website : www.ethias.be

Laatste verandering: 2023-07-27 13:13:45