Menu overslaan

Leerplicht

De Lokale cel schoolbegeleiding (LCS) houdt zich onder meer bezig met projecten in scholen om te voorkomen dat leerlingen afhaken. De cel staat in contact met een leerkracht, een opvoeder of een directeur die een probleem meldt: regelmatige afwezigheden, conflicten en pestgedrag op internet... Na een analyse van het probleem wordt samen met de betrokkenen een project uitgewerkt dat dan vaak vertaald wordt in een klasactiviteit.

Laatste verandering: 2020-09-01 11:59:49