Menu overslaan

BinHôme (Elsense haard)

BinHôme CVBA (vroegere "Elsense Haard") is een huisvestingsmaatschappij van openbare dienst die sociale woningen op het grondgebied van Elsene beheert.
BinHôme bouwt en verhuurt dus sociale woningen. Dat zijn woningen die voorbehouden zijn aan mensen met een laag inkomen. De huishuur wordt aangepast aan het inkomen van de huurder.
Om aanspraak te kunnen maken op een sociale woning moet je als kandidaat-huurder een totaal belastbaar inkomen hebben dat onder een bepaalde grens ligt. Verder mag ook niemand van de bewoners onroerend goed bezitten en moet minstens één van de bewoners ingeschreven zijn in het Bevolkings- of Vreemdelingenregister van Elsene.

Deze sociale woningen bevinden zich in vier wijken: Boondaal, Flagey, Els en Gray.

BinHôme CVBA
Emile Clausstraat 63 - 1180 Ukkel
Tel. 02.486.69.00
E-mail : info at binhome punt brussels
Website www.binhome.brussels.

Laatste verandering: 2019-03-26 08:58:19