Menu overslaan

Schoolmaaltijden

Sinds september 2002 heeft het College de voorbereiding van de gerechten toevertrouwd aan een firma die gespecialiseerd is in het klaarmaken van maaltijden voor collectiviteiten. De maaltijden die dagelijks worden opgediend bestaan uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. De samenstelling van de menu's houdt rekening met de filosofische en religieuze opvattingen van iedereen. De hoeveelheden, de leveringsmodaliteiten en de eigenschappen van elke maaltijd werden in een bestek bepaald dat de opdrachtnemer zich verplicht heeft na te leven.

Bovendien heeft het College ook een comité voor de controle van de menu's ingericht. Het comité is samengesteld uit de Schepen van Sociale Actie, Gezondheid en Openbaar Onderwijs; ambtenaren die belast zijn met de organisatie van de maaltijden, de gezondheid en het onderwijs; vertegenwoordigers van de gebruikers en van de opdrachtnemer. Het comité vergadert regelmatig in de scholen zelf om de maaltijden te proeven die aan de kinderen worden opgediend en hun kwaliteit te controleren.

Distributie en kwaliteitscontrole

De maaltijden worden geleverd door de leverancier volgens de koude keten, wat een optimale kwaliteit van de maaltijden garandeert en opgediend in de schoolrefters door het personeel van de dienst maaltijden.

Het refterpersoneel ontvangt, stockeert en dient de maaltijden op in een aangename en hygiënische omgeving.

Aan de kinderen die hun picknick eten wordt alleen de soep opgediend, de anderen krijgen het volledige menu.

Het ganse personeel van de Dienst "Maaltijden" krijgt regelmatig opleiding, vooral op het gebied van hygiëne. Iedereen doet zijn best om de kinderen de mogelijkheid aan te bieden een kwaliteitsmaaltijd te gebruiken en van een aangename ontvangst te genieten.

De controle over de maaltijden werd aan Brulabo toevertrouwd. Zo kan de gemeente op efficiënte wijze op de ganse productie toezicht houden en, indien nodig, onmiddellijk ingrijpen.

Tarief

  • Maaltijden in de kleuterscholen: 3,01 EUR per maaltijd
  • Maaltijden in de lagere scholen: 3,27 EUR per maaltijd
  • Maaltijden in het secundair onderwijs: prepaid herlaadkaart

In deze prijzen zijn 0,46 EUR voor de bewaking inbegrepen.
De maaltijden worden op het einde van elke maand gefactureerd.

Aan de kinderen die boterhammen of sandwiches verkiezen wordt 0,46 EUR voor de bewaking gevraagd. Deze verplichte bewaking wordt 2 keer per jaar gefactureerd (in januari voor de periode tussen september en december, in juli voor de periode tussen januari en juni).

Wat de speelpleinen betreft wordt in de kosten voor één dag de prijs voor een volledige maaltijd en een lichte maaltijd (in de namiddag) inbegrepen. Men kan ook zijn picknick meenemen.

Inschrijving

In het begin van het schooljaar mogen de ouders hun kind(eren) inschrijven, hetzij voor de volledige maaltijd, hetzij voor de picknick (plus eventueel een soep). Een bestellingformulier dient door de ouders elke maand ingevuld en aan de klastitularis overgemaakt. De maaltijden worden op het einde van de maand gefactureerd en de factuur wordt aan de ouders ten huize opgestuurd.

EIn geval van afwezigheid van het kind worden de niet gebruikte maaltijden afgerekend, in de lagere scholen, op voorwaarde dat een medisch attest wordt afgegeven en in de kleuterscholen, op voorwaarde dat de afwezigheid minstens 48 uur op voorhand werd aangekondigd.

Betalingswijzen

Alle betalingen dienen uitgevoerd binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur.

3 betalingswijzen :
  • de bankdomiciliering
  • de storting op rekening 091-0106294-11
  • de betaling in specie bij de Gemeenteontvangst (Elsense steenweg, 187 - 1ste verdiep).

In geval van achterstand zullen 2 herinneringen worden opgestuurd, gevolgd door een ingebrekestelling, met een verhoging van 80 € voor administratieve kosten.

De sociale gemeentedienst kan een tussenkomst toekennen indien de ouders moeilijkheden ondervinden om te betalen.

Laatste verandering: 2020-10-21 14:46:13