Menu overslaan

Sociaal-economische inschakeling

De sociaal-economische inschakeling bestaat uit de begeleiding van personen die moeilijkheden ondervinden om aan een baan te geraken, wegens een lage opleiding, een gebrek aan beroepservaring of een langdurige inactiviteit.

Tracé Brussel

Tracé Brussel is het overleg en coördinatieplatform van de Brusselse Nederlandstalige particuliere opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor doelgroepen die moeilijk inschakelbaar zijn op de arbeidsmarkt.

De vzw Tracé Brussel is door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en door de BGDA (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) erkend als coördinerende partner voor de Nederlandstalige Brusselse socio-economische integratieacties. Dat zijn zowel: vormingsacties, (voor)opleidingsacties, hulp bij het zoeken naar werk, als (tijdelijke) tewerkstelling in werkervaringsprojecten.

Tracé Brussel is voor de Nederlandstalige Brusselse opleidings- en tewerkstellingsprojecten :

  • een overleg- en samenwerkingsplatform;
  • een ondersteuningsstructuur;
  • de vertegenwoordiger bij diverse instanties.

Acties

Onthaal / Oriëntatie / Alfabetisering
Voor wie de eerste stappen zet naar tewerkstelling. Voor wie beter zicht wil krijgen op de eigen wensen en mogelijkheden, op opleidingen en op de arbeidsmarkt.

Vooropleiding / Opleiding
Voor wie wil bijscholen, een nieuw beroep leren. Een opleiding leidt naar werk in een beroep. Een vooropleiding bereidt voor op een opleiding, oriënteert of leidt naar werk.

Deeltijdse Vorming / Deeltijds Onderwijs
Voor wie tussen 15 en 18 jaar is en aan de deeltijdse leerplicht wil voldoen via leren én werken. Wie verder naar school wil, kiest voor deeltijds onderwijs. Wie slaagt krijgt een diploma. Wie een schoolse omgeving niet meer ziet zitten, kiest voor deeltijdse vorming. Wie slaagt krijgt een getuigschrift.

Atelier
Voor wie al doende wil leren. Voor wie opnieuw in het werkritme wil komen en zo de weg wil vinden naar opleiding of werk.

Begeleiding naar werk
Voor wie in een moeilijke situatie zit en best wat begeleiding kan gebruiken om de weg te vinden naar opleiding of werk.

Werkervaring / Tewerkstelling
Voor wie zo snel mogelijk aan het werk wil, maar waarbij het niet lukt. Voor wie ook al een tijdje werkloos is. Misschien volstaat een werkervaringsproject van enkele maanden, om dan ander werk te vinden. Misschien is een specifiek project, met tewerkstelling voor onbepaalde tijd, meer geschikt.

Tracé Brussel VZW
Antwerpselaan 26 - 1000 Brussel
Tel. 02.511.99.72
E-mail : info at tracebrussel punt be
Website : www.tracebrussel.be

Laatste verandering: 2024-04-03 16:50:21