Menu overslaan

Werken bij de gemeente

Het gemeentebestuur is ook een werkgever: het is trouwens de voornaamste werkgever in Elsene. Het gemeentebestuur kan statutair of contractueel personeel aanwerven.

Statutair personeel

Het aanwerven van personeel onder statutair stelsel is de regel in de gemeenten. Onder deze statutaire (of benoemde) ambtenaren vind je:
  • de definitieve ambtenaren, benoemd voor een onbeperkte tijdsduur om permanente functies uit te oefenen
  • de stagiaires, die een stage presteren vooraleer ze als definitieve ambtenaren worden benoemd
  • de tijdelijke ambtenaren, die voor een beperkte tijdsduur presteren.

Contractueel personeel

Deze personeelsleden worden in het kader van een arbeidscontract aangeworven en zijn onderworpen aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidscontracten.

Taalkennis

De gemeenteambtenaren moeten een goede kennis van de tweede nationale taal vertonen. Inlichtingen betreffende de taalexamens en het wettelijke kader krijgt u op de site van de Selor te lezen.

Vacatures

Laatste verandering: 2015-06-04 15:28:15