Menu overslaan

Jaarbezetting van de openbare weg

Met bezetting van de openbare weg wordt de jaarlijkse bezetting van een gedeelte van het voetpad (of wat daarmee wordt gelijkgesteld) door een inrichting zoals een terras, een publiciteitsbord, een bloemendecor, een fruit- en groentestalletje, een bloemen- en plantenstalletje of andere en dit voor een handelszaak of een etablissement. Voor gelegenheidsbezetting van de openbare weg is een specifieke reglementering van toepassing.

De bezetting van de openbare weg is onderworpen aan de voorafgaande toelating door de Burgemeester van de betrokken Gemeente.

Opgelet: enkel het gedeelte van de stoep (of wat daarmee wordt gelijkgesteld) dat rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met de handelszaak of het etablissement waarvoor de aanvraag werd ingediend, kan het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot bezetting van de openbare weg.

Aanvraag tot bezetting van de openbare weg

De aanvraag kan worden ingediend door eenieder die instaat voor het dagelijkse beheer van een handelszaak of een etablissement. Zij dient te worden ingediend bij de Dienst voor Economische Ontwikkeling en Handel van de administratie van de betrokken Gemeente.

Om een aanvraag in te dienen, dient :

  • Dit formulier invullen, ook beschikbaar bij de Dienst Economische Ontwikkeling en Handel;
  • een foto van de inrichting en een gedetailleerd plan (formaat A4) met opgave van de juiste afmetingen van de stoep en de te plaatsen inrichting te worden bijgevoegd;
  • 40 € te worden betaald

Wachttijd : 4 tot 5 vanaf de datum van indiening van het volledige dossier.

De toelating wordt verleend onder de vorm van een geschreven document dat wordt afgeleverd door de betrokken Gemeente en door de Burgemeester ondertekend is.

Laatste verandering: 2018-05-11 08:18:42