Menu overslaan

Een pensioenuitkering aanvragen

De leeftijd waarop men met pensioen gaat is vastgesteld op 65 jaar. Men is nochtans niet verplicht met pensioen te gaan, behalve wanneer men sociale uitkeringstrekker is (prepensioen, werkloosheidsuitkering, ziektegeld, invaliditeitsrente). In dit geval moet men op de wettelijke leeftijd met pensioen gaan, vermits al deze sociale uitkeringen onderbroken worden wanneer men de wettelijke leeftijd bereikt om met pensioen te gaan. De loontrekkers die een voldoende carrière hebben gelopen mogen een prepensioen vragen (met vermindering van het loonbedrag), niet eerder dan de maand na hun 60ste verjaardag.

Men wordt aangeraden zijn aanvraag bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats in te dienen. De aanvrager zal zich met zijn identiteitskaart en met zijn trouwboekje melden. Men mag zijn aanvraag indienen één jaar vóór men de wettelijke leeftijd bereikt. Wie zijn aanvraag niet persoonlijk kan indienen mag worden vertegenwoordigd door een derde, die meerderjarig moet zijn en een volmacht bezitten, die aan de aanvraag dient toegevoegd.

Zie ook : de website van de Federale Pensioendienst, raming van de pensioenrechten

Laatste verandering: 2019-07-19 11:37:18