Menu overslaan

Gezondheidsorganisaties

Belgische Cardiologische Liga

Elyzeese Veldenstraat, 63 - 1050 Brussel
Tel. 02.649.85.37
E-mail: info at liguecardioliga punt be - Website : www.liguecardioliga.be
De actie van de Belgische Cardiologische Liga beoogt drie voornaamste doelstellingen: informatie aan de bevolking verstrekken over hart- en vaataandoeningen en over de mogelijkheden om ze te voorkomen,
de organisatie, in ons land, van de cardiovasculaire preventie bevorderen en de familiale, sociale en professionele revalidatie van de hartpatiënten aanmoedigen.

FEVLADO - Federatie van Vlaamse Doven Organisaties

Website : www.fevlado.be
Sinds meer dan 20 jaar groepeert de FEVLADO verschillende verenigingen, liga's of gewestelijke centra die acties uitvoeren om dove personen te valoriseren, om hun een brede en een snelle informatie toegankelijk te maken en om de gebarentaal te promoten.

"Lama" project

Amerikaansestraat, 211-213 - 1050 Brussel
Tel. 02.640.50.20
E-mail: info at projetlama punt be
Sinds 1983 bieden de steunpunten van het "LAMA" project substitutieverzorging aan druggebruikers om het geweld te doen verminderen dat het gevolg is van de dringende noodzaak om tot verdovingsmiddelen te geraken. De steunpunten zijn in de wijken aanwezig, ze komen in contact met de families en maken ze van het probleem bewust. Ze trachten de patiënten in het netwerk in te schakelen en andere druggebruikers gevoelig te maken.

De Nationale Stichting voor Hulp aan zwaar Verbranden

Vleurgatsesteenweg, 221 - 1050 Brussel
Tel. 02.649.65.89
E-mail: info at brandwonden punt be">info at brandwonden punt be - Website : www.brandwonden.be
De bedoeling van de Nationale Stichting voor Hulp aan zwaar Verbranden is patiënten financieel te steunen, zowel door rechtstreekse hulp als door ondersteuning van patiëntgerichte initiatieven. De Stichting investeert zich bovendien in preventie van huisbrand. Preventiecampagnes maken de burgers vertrouwd met de risico's van bepaalde handelingen en wijzen hen de weg naar de meest doeltreffende EHBO - methodes. Onderwerpen die reeds aan bod kwamen, waren o.a. barbecuen, vuurwerk, rookmelders en EHBO - instructies.

"Prospective Jeunesse" VZW

Elsensesteenweg 144 - 1050 Brussel
Tel. 02.512.17.66
E-mail: info at prospective-jeunesse punt be - Website : www.prospective-jeunesse.be
"Prospective Jeunesse" verstrekt informatie, opleidingen, preventiemateriaal en publicaties. De VZW zorgt voor de wisseling van praktijken en ervaringen op het gebied van verdovingsmiddelen.

"Question Santé" VZW

Viaductstraat, 72 - 1050 Brussel
Tel. : 02.512.41.74
E-mail: info at questionsante punt org - Website : www.questionsante.org
Deze vereniging voert verscheidene acties uit en publiceert brochures over actualiteitsthema's, in samenwerking met "Omtrent Gezondheid".

Het Rode Kruis van België

Graystraat, 136b - 1050 Brussel
Tel. 02.216.47.92 - GSM : 0476.31.66.81

Similes

Maria Malibranstraat, 49 - 1050 Brussel
Tel. 02.511.99.99
E-mail : bruxelles at similes punt org - Website : www.similes.org
De VZW Similes Brussel is een vereniging die hulp verleent aan personen met psychiatrische problemen en aan hun nabijen. Voor wie ervaringen en ondersteuning wenst te delen organiseert Similes woordgroepen die door beroepsanimators worden geleid.
Similes stelt ook debat-conferenties voor, over bepaalde thema's (sommige geestesziekten, verzorgingen en erfelijkheid), over de beste wijze om met een gezinslid te leven dat aan een geestesziekte lijdt en over de financiële en juridische problemen die deze ziekten meeslepen.
De sociale, psychologische en juridische dienst onthaalt u op afspraak om u te beluisteren, te ondersteunen, te oriënteren en in te lichten. Er bestaat ook een documentatiecentrum.

Action Parkinson

Vleurgatsesteenweg 109 - 1050 Elsene
Tel: 0494.53.10.46
E-mail: cecile.gregoire at actionparkinson punt be - Website: www.actionparkinson.be
Deze patiëntenvereniging geeft mensen met de ziekte van Parkinson en hun omgeving de kans om wekelijks fysieke activiteiten uit te oefenen aangepast aan de evolutie van de ziekte, zoals nordic walking, boksen, verstevigende gymnastiek Gymsana, Kinesiphilia-dans, tango en Qi Gong. De leden kunnen ook deelnemen aan wekelijkse thematische sessies met lezingen/gesprekken gevolgd door cognitieve spelletjes en maandelijks aan een therapeutische kunstworkshop. Om een volledige aanpak te bieden, organiseert de vereniging ook individuele afspraken, excursies of reizen.

Laatste verandering: 2024-04-04 08:49:07