Menu overslaan

Riolen

De gemeente Elsene heeft een rioleringsnet van maar liefst 90km.

Mobiel Brussel en Vivaqua staan in voor de algemene sanering van de wegen, voor renovatieprojecten, onderhoud en herstelling van het riolennetwerk.

Art. 22. van het Algemeen Politiereglement

§1. Het is verboden regenwater afkomstig van bebouwde eigendommen op de openbare ruimte te laten afvloeien.

§2. Het is verboden de afvoerleidingen van regen- of afvalwater te verstoppen.

§3. Behoudens toelating en onverminderd artikel 51, tweede lid, is het ook verboden de riolen in de openbare ruimte te ontstoppen, te reinigen, te herstellen of aansluitingen erop aan te brengen.

Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging de aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt gedemonteerd of uitgegraven.

Opgelet: het onderhoud van de straatkolken is een opdracht van de dienst Openbare netheid. Indien je merkt dat een straatkolk verstopt is, mag je dat aan die dienst melden.

Nieuwe aansluiting

Praktische informatie over een nieuwe aansluiting vind je op de website van Vivaqua.

Zie ook: Dienst Beheer van de Openbare ruimte

Laatste verandering: 2024-01-26 09:00:08