Menu overslaan

Voetpaden

De gemeente Elsene telt 180 km aan trottoirs. In het Algemeen Politiereglement vind je een aantal plichten en verboden die hiermee verband houden.

Wegbekleding

De Dienst Beheer van de Openbare ruimte houdt zich bezig met het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van de trottoirs.

Als eigenaar ben je verplicht om het trottoir voor je woning in goede staat te houden zodat het toegankelijk is voor voetgangers en moet je herstellingen aanbrengen volgens criteria voorzien in het reglement voor stoepen.

Nieuwe stoep

Het reglement voor stoepen (artikel 2) bepaalt dat de stoepen aangepast, hersteld of opnieuw gelegd worden ten laste van de eigenaar indien dit nodig is door van de bouw of om het even welke wijziging aan het aanliggende gebouw. De gedane onkosten worden geïnd als belasting.

Die werkzaamheden kunnen enkel worden uitgevoerd na een voorafgaande toelating (zoals voorzien in artikel 29 van het Reglement voor stoepen) en nadat beambten van de Dienst Openbare Werken de nodige richtlijnen hebben gegeven, onder andere wat de niveaus betreft (in overeenstemming met artikel 154 van het Algemeen Bouwreglement).

Om deze aanvraag in te dienen, moet je twee exemplaren van het formulier 23 of 24 (zie hieronder) in tweevoud ingevuld en ondertekend door de eigenaar of zijn mandataris, bewijs van mandaat ter staving, terugsturen naar het college van burgemeester en schepenen.

Trouwens, hetbesluit van 3 mei 2018 betreffende bouwplaatsen op de openbare weg bepaalt dat niemand een bouwplaats mag uitvoeren zonder een bouwplaatsvergunning, die wordt verkregen door Osiris.

Documenten

De volgende documenten kun je hier downloaden:

 • Formulier 21 (48 Kb, PDF):
  Algemeen advies van de dienst WRB betreffende de stedenbouwkundige vergunningen
 • Formulier 23 (29 Kb, PDF):
  Aanvraag om bouw of herstelling van stoepen door de aannemer van de Gemeente
 • Formulier 24 (17 Kb, PDF):
  Aanvraag om bouw of herstelling van stoepen door de aannemer van eigen keuze
 • Plan van plaatsing (243 Kb, PDF):
  Stoep in betonnen tegels
 • Plan van plaatsing (271 Kb, PDF):
  Stoep in greskeien
 • Plan van plaatsing (199 Kb, PDF):
  Stoep in afgekante betonnen tegels

Zie ook: Dienst Beheer van de Openbare ruimte

Laatste verandering: 2023-12-13 12:25:06