Menu overslaan

Dierenwelzijn

Elsensesteenweg, 170 (2de verdieping) - 1050 Brussel Nummer 170 van de Elsense steenweg lokaliseren
Tel. 02.515.67.36
E-mail : dierenwelzijn at elsene punt brussels

Premie voor de sterilisatie van huiskatten, premie voor de adoptie van een huisdier, vangen en huisvesten van verloren of achtergelaten loslopende dieren, ophaling van dode dieren, sterilisatie en ook euthanasie indien de gezondheidstoestand van het dier het noodzaakt, vragen of meldingen in verband met verloren of achtergelaten dieren of dierenmishandeling op het grondgebied van de gemeente.

Op afspraak

Sluitingsdagen: 15/08, 01/11, 11/11, 25/12, 01/01, 01/05, 21/07

...en op afspraak.

Laatste verandering: 2020-06-04 10:07:36