Menu overslaan

Wettelijke ambtenaren

Naast de politieke instellingen heeft de wet 3 wettelijke ambtenaren voorzien.

Gemeentesecretaris

Patricia van der Lijn

Viaductstraat, 14
1050 Elsene
Tel. 02.515.61.29
patricia.vanderlijn at elsene punt brussels

De gemeentesecretaris wordt door de gemeenteraad benoemd. Hij is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de zaken die aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd worden. Hij is aanwezig op de vergaderingen van het College en van de Raad, hij zorgt voor het opstellen van de notulen. Voorts is het zijn taak om alle officiële stukken die uitgaan van het gemeentebestuur, en in het bijzonder de briefwisseling, te ondertekenen. Hij staat onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen, hij leidt en coördineert de gemeentelijke diensten en is de personeelschef van de gemeente.

Gemeenteontvangster

Catherine Van Den Steen

Elsensesteenweg 187
1050 Elsene
Tel. 02.515.62.01
gemeenteontvangst at elsene punt brussels

De gemeenteontvanger wordt door de gemeenteraad benoemd. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke financiën. Hij moet ook nagaan dat alle verrichtingen, zowel inkomsten als uitgaven, regelmatig verlopen. Als waarborg voor zijn beheer dient de gemeenteontvanger een borgstelling te verstrekken, in speciën, effecten of in de vorm van één of meer hypotheken.

Adjunct-gemeentesecretaris

Kristel Segers

Viaductstraat, 14
1050 Elsene
Tel. 02.515.61.86
kristel.segers at elsene punt brussels

In gemeenten met meer dan 60 000 inwoners kan de gemeentesecretaris bijgestaan worden door een adjunct-gemeentesecretaris. Deze staat de gemeentesecretaris bij in de uitoefening van zijn taken en vervangt hem in geval van afwezigheid.

Laatste verandering: 2023-07-27 13:16:12