Menu overslaan

Openbare onderzoeken

Voor technische uitleg over de dossiers kun je terecht bij het gemeentebestuur, zolang het onderzoek loopt. Dit kan 's ochtends tussen 9 en 12 uur of op afspraak (02.515.72.10).

Opmerkingen en klachten over de dossiers mag je schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen. Adres: Gemeente Elsene, Elsensesteenweg 168 - 1050 Elsene of online via het e-loket.

Laatste verandering: 2021-01-25 11:52:51