Menu overslaan

Aftrek van uitgaven voor kinderopvang

Uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor de inschrijvingsgelden in huiswerkklassen, vakantiecentra en buitenschoolse activiteiten. Het aftrekbare bedrag mag niet meer bedragen dan 11,20 euro per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar (of 18 jaar in geval van zware handicap).

Zie ook: FOD Financiën

Laatste verandering: 2017-01-16 14:20:51