Menu overslaan

Jeugdraad

De Jeugdraad probeert jongeren nieuwe manieren aan te leren om samen te leven in onze maatschappij. Hier kunnen ideeën uitgewisseld worden en actie ondernomen worden zodat jongeren van zich kunnen laten horen en gehoord worden, zodat ze standpunten kunnen innemen en tussenkomen in de wereld rondom hen.

Waarom dit project?
Om het woord te geven aan de jongeren, om hen toe te laten politici aan te spreken, om hen te helpen concrete voorstellen te formuleren, om samen evenementen te organiseren et projecten op te zetten met de gemeente, om deel te nemen aan het sociale en culturele leven in Elsene, om samen aan actieve democratie te doen.

Enkel voorbeelden: reportages maken, het parlement bezoeken, debatteren, micro-voetpaden creëren, deelnemen aan grote evenementen.

Facebook (enkel in het Frans): www.facebook.com/ConseilDesJeunesDIxelles

Meer informatie: 02.515.69.07
E-mail: fernando.deceuster at elsene punt brussels

Partners:

Laatste verandering: 2022-04-13 14:10:11