Menu overslaan

Archieven

De Archiefdienst verzamelt, bewaart en inventariseert de historische en administratieve archieven van de gemeente Elsene en maakt ze beschikbaar voor het publiek.

Elsensesteenweg 178 - 1050 Elsene Localiser le numro 168 de la chausse d'Ixelles
Tel. 02 515 61 34
E-mail : archieven at elsene punt brussels

De Archiefdienst biedt gratis raadpleging op afspraak van de stedenbouwkundige archieven (plannen en stedenbouwkundige vergunningen die ten minste twee jaar geleden zijn afgesloten) en historische archieven, alsmede de reproductie van documenten.

Stedenbouwkundige archieven

De toegang tot gegevens over een eigendom is beperkt tot de eigenaar of beheerder van het eigendom en tot personen die toestemming hebben gekregen van de eigenaar of beheerder, krachtens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

De Archiefdienst is niet bevoegd om technische informatie te verstrekken over stadsplanning of over de ontwikkeling van een onroerend goed ; daarvoor kan je terecht bij de Dienst Ruimtelijke Ordening.

De stedenbouwkundige archieven zijn nog niet gedigitaliseerd, maar dit project wordt overwogen.

Het planningsarchief raadplegen (plannen en bouwvergunningen die ten minste twee jaar zijn afgesloten) :

 1. Omschrijf het doel van uw verzoek
 2. Maak een afspraak
 • Als we geen gegevens hebben voor het adres waarin je geïnteresseerd bent, wordt je afspraak geannuleerd en krijg je een bericht.

  Geen enkele afspraak wordt in aanmerking genomen indien een van deze twee formulieren niet vooraf naar behoren is ingevuld.

  Historisch Archief

  Voor alle zoekopdrachten in het Bevolkingsregister of de Burgerlijke Stand (met name voor genealogisch onderzoek), neem contact op met de betrokken diensten.

  Om de historische archieven te raadplegen en/of er informatie over op te vragen, stuur een aanvraag naar archieven at elsene punt brussels. De Archiefdienst neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Reproducties van stedenbouwkundige documenten en plannen

  De betaling van de vergoeding gebeurt ter plaatse en uitsluitend via Bancontact. Dit is absoluut noodzakelijk alvorens de 2 formulieren te bestellen.

  De kosten voor de reproductie van documenten die zijn opgesteld in toepassing van de Gemeentewet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten bedragen 0,30 euro per A4-exemplaar van documenten.

  Papieren reproducties

  • zwart-wit kopie van de plannen: 5 €/m²
  • kleurkopie van de plannen:: 20€/m²

  Digitale reproducties

  • digitalisering van zwart-witplannen : : 10 €/m²
  • digitalisering van plannen in kleur : 15 €/m²

  Studenten met een schriftelijke aanvraag van hun onderwijsinstelling en hun studentenkaart krijgen een korting van 50% enkel voor zwart-wit afdrukken van plannen, d.w.z. 2,50€/m².

  7 dagen na de bestelling (deze termijn kan langer zijn tijdens schoolvakanties). Aangezien de reproductie van de plannen door een externe dienstverlener wordt uitgevoerd, is de Archiefdienst niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen.

  Reproducties blijven gedurende 6 maanden ter beschikking van de aanvrager. Na het verstrijken van deze termijn wordt voor hetzelfde document een nieuwe vergoeding in rekening gebracht die gelijk is aan de eerste.

  Laatste verandering: 2023-01-25 10:18:30