Menu overslaan

Archieven

De Archiefdienst verzamelt, bewaart en inventariseert de historische en administratieve archieven van de gemeente Elsene (meer dan 1.500 strekkende meter openbare en particuliere archieven). Het maakt ook de archieven toegankelijk voor het publiek en zorgt voor de ontwikkeling ervan.

Zij is echter in geen geval bevoegd om informatie te verstrekken over stedenbouwkundige aangelegenheden.

Alleraadplegingen zijn gratis en gebeuren enkel na afspraak via mail of telefoon.

Elsensesteenweg 178 - 1050 Elsene Localiser le numro 168 de la chausse d'Ixelles
Tel. 02 515 61 34
E-mail : archieven at elsene punt brussels

Tot de collecties die in het bezit zijn van het Archief en toegankelijk zijn voor het publiek behoren onder meer

 • Gemeentebulletins (sinds 1871)
 • Camille Lemonnier (Belgisch schrijver, 1844-1913)
 • Charles Janssens (burgemeester van 1956 tot 1973)
 • Culturele events
 • Kerkfabrieken
 • Openbaar onderwijs
 • Jean De Moye (rijke collectie prentbriefkaarten betreffende de gemeente)
 • Michel Henegouwen (voorzitter van de lokale geschiedenis club van Elsene)
 • Bouwvergunning
 • Eerste Wereldoorlog
 • Jaarverslagen
 • Registers van de beraadslagingen van de gemeenteraad (sinds 1819)
 • Lokaal informatieblad "Info Elsene" (vroeger "Elsene, uw gemeente")
 • Tweede Wereldoorlog
 • Openbare werken

De Archiefdienst van de gemeente Elsene vervult de volgende taken:

 • Verzamelen en bewaren van historische en administratieve archieven
 • Verwerving van privé-archieven
 • Sorteren en inventariseren van archieven
 • De archieven toegankelijk maken voor het publiek
 • Opwaardering van archievenn
 • Reproductie van documenten (waaronder stadsplannen)

De registers van de Burgerlijke Stand en de registers van de Bevolking worden bijgehouden in de desbetreffende diensten. Raadpleeg deze diensten voor inzage.

.

Reproducties van stedenbouwkundige documenten en plannen

Reproducties van andere documenten dan plannen

De kosten voor de reproductie van documenten die zijn opgesteld in toepassing van de Gemeentewet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten bedragen 0,30 euro per A4-exemplaar van documenten.

Heruitgave van plannen

Toestemming voor reproducties

Voor reproducties van plannen (met uitzondering van gevel en doorsnede) zijn een schriftelijke volmacht van de eigenaar van het onroerend goed en een fotokopie van zijn/haar identiteitskaart (of ID) onontbeerlijk. Fotograferen van de archieven is ten strengste verboden.

Reproductietijd

7 dagen na de bestelling (deze termijn kan langer zijn tijdens schoolvakanties). Aangezien de reproductie van de plannen door een externe dienstverlener wordt uitgevoerd, is de Archiefdienst niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen.

Royalty's voor reproducties

Papieren reproducties

 • zwart-wit kopie van de plannen: 5 €/m²
 • kleurkopie van de plannen:: 20€/m²

Digitale reproducties

 • digitalisering van zwart-witplannen : : 10 €/m²
 • digitalisering van plannen in kleur : 15 €/m²

Studenten met een schriftelijke aanvraag van hun onderwijsinstelling en hun studentenkaart krijgen een korting van 50% enkel voor zwart-wit afdrukken van plannen, d.w.z. 2,50€/m².

Reproducties blijven gedurende 6 maanden ter beschikking van de aanvrager. Na het verstrijken van deze termijn wordt voor hetzelfde document een nieuwe vergoeding in rekening gebracht die gelijk is aan de eerste.

Laatste verandering: 2022-06-13 15:26:48