Menu overslaan

Een betoging organiseren

Wie een (protest)betoging wil organiseren, dient zich te houden aan de voorwaarden die het algemeen politiereglement stelt.

De aanvraag moet minstens 10 werkdagen voor de voorziene datum ingediend worden via dit formulier. Alle aanvragen worden geëvalueerd door de politiediensten.

Aanvragen voor evenementen in een groene ruimte, zoals de Abdij van Ter Kameren, worden behandeld door Leefmilieu Brussel.

Belangrijk om te weten is dat er in bepaalde zones slechts beperkt of helemaal niet betoogd mag worden.

Zie ook: Lokale politie - een betoging organiseren

Laatste verandering: 2021-10-27 09:55:29