Menu overslaan

De Voltawijk

De Voltawijk is een geheel van 113 sociale woningen in de Victor Semetstraat, de Ooienstraat, de Eerlijkheidstraat, de Pleisterstraat, de Ordestraat en de Voltastraat die zijn ontworpen door de architect J. Caluwaers. Een deel ervan werd al in 1914 ontworpen, maar het geheel werd pas in 1925 gebouwd door de Société Anonyme des Habitations à Bon Marché d'Ixelles. Er zijn eengezinswoningen en appartementen. Op nummer acht in de Ordestraat hangt een gedenkplaat ter ere van een moeder en dochter die tijdens de Tweede Wereldoorlog zes Joodse kinderen onderdak boden. De gebouwen van de oude arbeiderswijk hebben voortuintjes die zijn afgesloten met een muurtje. Een breed perceel binnen het huizenblok tussen de Pleisterstraat en de Victor Semetstraat, waar nu een speelplein ligt, lijkt te zijn ontworpen voor een gemeenschappelijke tuin of drogerij.

Laatste verandering: 2018-02-12 14:17:01