Menu overslaan

Gevonden voorwerpen

Wat doe je als je tijdens een wandeling in Elsene een paraplu verliest, een sporttas of een ander voorwerp waar je aan gehecht bent?

Voorwerp verloren op de openbare weg in Elsene:

U kunt contact opnemen met de dienst Gevonden voorwerpen in Elsene.

Hoe verder te gaan ?
Vereiste documenten ?

- Identiteitskaart

- Een beschrijving of, indien mogelijk, een foto van het verloren voorwerp

Als je iets verloren hebt in een lokaal of een voertuig van de MIVB, neem dan contact op met de dienst verloren voorwerpen van de MIVB zelf. Tel. 070.23.2000 (0,30 €/min).

Zie ook: Dienst Bevolking

Laatste verandering: 2023-08-11 11:55:28