Menu overslaan

Elektrische step: gebruiksregels voor in de stad

Elektrische steps komen steeds vaker voor in het straatbeeld. Het vlotte vervoermiddel is bij verkeerd gebruik echter gevaarlijk. De onderstaande regels zijn van toepassing op alle gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, niet alleen elektrische steps, maar ook monowheels, elektrische skateboards, elektrische rolstoelen, enz.

Gebruikers van elektrische steps gelijkgesteld met fietsers

  • Voortaan worden gebruikers van elektrische steps of andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze zich verplaatsen. Ze zullen dan ook steeds de regels voor fietsers moeten volgen. Concreet betekent dit dat ze gebruik moeten maken van de fietspaden of op de weg moeten rijden, en dat ze dus niet langer op het trottoir mogen rijden.
  • Er zijn echter uitzonderingen voor personen met beperkte mobiliteit die gebruik maken van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen die uitsluitend voor hen bestemd zijn, en die zich stapvoets verplaatsen: zij worden gelijkgesteld met voetgangers.
  • In voetgangerszones wordt met verkeersborden aangegeven of fietsers (en dus ook elektrische steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten zij stapvoets (5 km/u) rijden en altijd voorrang verlenen aan voetgangers.

Verbod onder de 16 jaar

  • Omdat het gevaarlijk kan zijn dat kinderen of jonge tieners met een elektrische step aan het verkeer deelnemen, is het gebruik van de elektrische step voortaan verboden voor personen jonger dan 16 jaar.
  • Al zijn er wel uitzonderingen: in woonerven, erven, voetgangerszones (als fietsers er zijn toegelaten), speelstraten en op voorbehouden wegen.

Geen passagiers vervoeren

  • Steps zijn niet erg stabiele toestellen: met z'n tweeën (of zelfs drieën!) op één step is dan ook gevaarlijk, vooral in het verkeer.
  • Daarom is het voortaan uitdrukkelijk verboden om op een elektrische step passagiers te vervoeren.

Parkeerregels

Wie is er nog nooit geconfronteerd met steps die midden op de weg geparkeerd staan en zo de doorgang voor andere weggebruikers belemmeren?
  • Om dit probleem te verhelpen, zijn er aangepaste parkeerzones en zones met parkeerverbod voor elektrische steps, beide aangeduid met specifieke verkeersborden.
  • Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat het toestel de doorgang voor andere weggebruikers niet belemmert.

Denk aan uw veiligheid

Draag een helm en een fluohesje

Laatste verandering: 2022-07-26 11:43:32