Menu overslaan

Markering parkeerplaatsen

Wild parkeren voor garages

De parkeerdruk is hoog in Elsene: de gemeente ontvangt veel klachten - meestal gaat het om illegaal parkeren op opritten en belemmering van de toegang tot de garage.

Kan de gemeente zorgen voor de plaatsing van een paaltje, plantenbak, markering, gele verf, spiegel, enz.?

Aangezien er in Elsene bijna 3.500 opritten zijn, voert de gemeente geen specifieke interventies uit aan opritten, behalve in specifieke gevallen zoals toegangen voor de brandweer of laad- en losplaatsen voor vrachtwagens.

Bovendien mogen particulieren zelf geen ingrepen in de openbare ruimte uitvoeren.

Wat moeten we dan doen?

  • preventie in het kader van goed nabuurschap. Garagehouders worden verzocht zelf te werken aan de zichtbaarheid van hun garagedeur;
  • indien nodig, door tussenkomst van de plaatselijke politie in geval van niet-naleving van art. 25.1.3 (KB 01.12.75) van de Wegcode.

Bijzondere gevallen

Sommige specifieke situaties rechtvaardigen het gebruik van aanpassing van de infrastructuur :

  • beperkingen in verband met veiligheid en toegang bij brand
  • parkeergelegenheid voor grote voertuigen (losplaats voor vrachtwagens)
  • parkeren in verband met beroepsactiviteiten (handel, industrie, openbare parkeergelegenheid), gezondheid of vrijetijdsbesteding
  • parkeergelegenheid met een grote capaciteit (meer dan of gelijk aan 25 plaatsen)

In dat geval wordt rekening gehouden met de specifieke context van de straat om de relevantie van het verzoek te analyseren (parkeerdruk, smalheid van de straat, grootstedelijke weg, passage van een tramlijn, ...).

De analyse wordt door de diensten uitgevoerd en aan het College voorgelegd na ontvangst van een met redenen omkleed verzoek van de eigenaar of beheerder van de parkeerplaats. Het verzoek moet worden ingediend bij de dienst Mobiliteit samen met informatie over de parkeerplaats (adres van de parkeerplaats, aantal plaatsen, eventuele beperkingen in verband met de toegang bij brand, toegankelijkheid voor vrachtwagens, type beroepsactiviteit / bewoner).

Markering op de grond

In sommige straten is de gemeente gestart met het markeren van de parkeerstroken op plaatsen waar het parkeren toegestaan en gereglementeerd is.

De aanduidingen in witte verf zorgen ervoor dat de plaatsen waar parkeren is toegelaten, duidelijker zichtbaar zijn. Aan weerszijden van inritten wordt een standaard ruimte vrijgelaten om de toegang tot de garages en de daarvoor nodige manoeuvreerruimte vrij te laten en tegelijk het maximaal aantal parkeerplaatsen in de straat te behouden.

Ook worden kleinere parkeerruimtes voorzien voor kleine wagens en motoren.

De markeringen worden alleen vernieuwd wanneer de weg opnieuw wordt geasfalteerd of gerenoveerd.

Laatste verandering: 2023-11-14 11:21:24