Menu overslaan

Markering parkeerplaatsen

Markering op de grond

De gemeente is gestart met het markeren van de parkeerstroken op plaatsen waar het parkeren toegestaan en gereglementeerd is.

De aanduidingen in witte verf zorgen ervoor dat de plaatsen waar parkeren is toegelaten, duidelijker zichtbaar zijn. Aan weerszijden van inritten wordt een standaard ruimte vrijgelaten om de toegang tot de garages en de daarvoor nodige manoeuvreerruimte vrij te laten en tegelijk het maximaal aantal parkeerplaatsen in de straat te behouden.

Ook worden kleinere parkeerruimtes voorzien voor kleine wagens en motoren.

Het niet respecteren van de parkeerafbakeningen, komt neer op een gebrek aan burgerzin en de politiediensten kunnen tussenbeide komen bij het niet-naleven van artikel 25.1.3 (KB 01.12.75) van de wegcode.

De gemeente voert verder in het bijzonder onderzoek naar specifieke situaties zoals de doorgang voor brandweerwagens of leverzones voor vrachtwagens.

Laatste verandering: 2018-05-03 12:40:02