Menu overslaan

Autoluwe zone

Autoluwe Zones

Panneau C3

Sinds juli 2018 werd een autoluwe zone ingevoerd in Elsene.

De zone omvat de Elsensesteenweg tussen de Waversesteenweg en de Opperstraat en ook in de Herderstraat, de Koninklijke-Prinsstraat de Sint-Bonifaasstraat en de Ernest Solvaystraat.

Van 7 tot 19 uur zijn enkel het openbaar vervoer en voertuigen met een toelatingsbewijs toegelaten in de nieuwe autoluwe zone. De toegang tot de zone wordt gecontroleerd met een systeem van nummerplaatherkenning via camera (ANPR)*.

Leveringen zijn er enkel mogelijk tussen 7 en 11 uur met een toelatingsbewijs.

Toelatingbewijzen kunnen aangevraagd worden bij parking.brussels.

Niet-toegelaten voertuigen zullen een boete krijgen van 58€.

Het reglement downloaden

Illustration (plan) du schéma de circulation

Ontmoetingszone

De Elsensesteenweg is ingericht als een ontmoetingszone wat betekend dat de snelheid er beperkt is tot 20km/u

Het statuut van ontmoetingszone geldt ook in de Herderstraat en de Keienveldstraat, tussen de Koninklijke-Prinsstraat en de Stassartstraat.

De ontmoetingszone wordt aangeduid met volgende borden:

Bord F12a Bord F12b

Dit houdt in dat in deze zone:

 1. voetgangers de volledige breedte van de openbare weg mogen gebruiken, ook spelen is er toegelaten;
 2. bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen, noch hinderen en moeten indien nodig stoppen.Ze moeten bovendien hun waakzaamheid verhogen in de aanwezigheid van kinderen. De voetgangers mogen het autoverkeer niet nodeloos belemmeren;
 3. de snelheid is beperkt tot 20 km per uur;
 4. parkeren is niet toegelaten.

Opgelet, de ontmoetingszone is 24/24 uur van toepassing.

Dit betekent dat ook 's avonds de maximale toegelaten snelheid 20 km/uur bedraagt.

Zone 30

Aanvullend hierbij is de hele zone van hoog-Elsene tussen de kleine ring, de Troonstraat, de Malibranstraat, de Lesbroussartstraat en de Louizalaan voortaan een zone 30 (zie plan hiervoor).

Nieuw circulatieschema

Om sluipverkeer te voorkomen in de plaatselijke straten, is een nieuw circulatieschema ingevoerd (zie plan hiervoor).

Dit circulatieschema is bedoeld om doorgaand verkeer te verhinderen, wat met zich meebrengt dat buurtbewoners soms enkele honderden meter zullen moeten omrijden.

De Tulpparking in het centrum van de wijk, blijft toegankelijk.

Parkeren voor mindervaliden

Op de kaart hieronder zie je hoe je bij de invalidenparkeerplaatsen kan geraken.

Toegangskaart tot parkeerplaatsen

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in navolging van het Europese reglement nr. 2016/679 van 27 april 2016. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens heeft als doel de naleving van het gemeentelijke reglement van 26 april 2018 betreffende de invoering van zones met beperkt verkeer en een voetgangerszone op het grondgebied van de gemeente, met als doeleinden: de toegangscontrole tot de zone met beperkt verkeer en tot de voetgangerszone, de identificatie van personen die de bepalingen van het gemeentelijk reglement overtreden, het opmaken en versturen van administratieve boetes en eventuele herinneringen en de inning en eventuele invordering ervan.

De persoonsgegevens die daarvoor verzameld worden zijn:

 • : Persoonlijke identificatiegegevens:
  • Naam en voornaam
  • Adres van de hoofdverblijfplaats
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer
 • Identificatiegegevens van het voertuig
  • Nummerplaat
 • Opname van beelden (foto's genomen door ANPR-camera's)
 • Financiële identificatiegegevens in verband met de betaling van boetes (rekeningnummer)

De gegevens van overtreders worden 5 jaar bijgehouden (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties).

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die verzameld en bewaard worden in het kader van de toegangscontrole tot de zone met beperkte toegang inzien. U kan ook vragen om uw gegevens te corrigeren indien ze onjuist zouden zijn (Gemeente Elsene, dienst Administratieve Sancties, Elsensesteenweg 168, 1050 Brussel).

De Data Protection Officer van de gemeente is Dhr Ludwig BAUDAUX : dpo at elsene punt brussels.

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de verwerking.

Zie ook : Reglement betreffende de invoering van verkeersluwe zones en een voetgangerzone, Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in geval van verkeersinbreuken

Laatste verandering: 2023-12-13 12:23:17