Menu overslaan

Leveringen

Panneau E9 signalant une zone de livraison

Leveringen zijn noodzakelijk voor de handelszaken in onze gemeente, voor het behoud van de bewoonbaarheid en voor de werking van bedrijven. Om te voorkomen dat de leveringen overlast veroorzaken, richt de gemeente leveringszones in met vastgelegde tijdstippen waarbinnen geleverd kan worden die alle weggebruikers ten goede komen.

De gemeente wil een juist evenwicht hanteren om leveringen mogelijk te maken en de impact ervan te beperken op de parkeerplaatsen voor buurtbewoners, klanten, gebruikers en bezoekers. In de winkelstraten geeft de gemeente over het algemeen voorrang aan leveringen tijdens de ochtend en voormiddag en het vrijhouden van de parkeerplaatsen voor de klanten tijdens de rest van de dag.

De leveringszones zijn niet uitsluitend voorzien voor commercieel gebruik. Ze zijn voor iedereen toegankelijk voor laden en lossen in de straat.

De gemeente onderzoekt de vraag naar nieuwe leveringszones of aanpassingen van bestaande zones op basis van een formulier dat beschikbaar is bij de dienst Handel of via het e-loket.

De gemeentes respecteren het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijke Parkeerbeleidsplan, dat de elementen vastlegt waar rekening mee moet worden gehouden bij de keuze van de wenselijkheid en de keuzes van de inplanting:

  • context van de vraag: commerciële zone, geïsoleerde generator, belangrijke generator
  • frequentie van leveringen
  • parkeerdruk in de omgeving (waarschijnlijkheid dat de ruimte van één gewone parkeerplaats beschikbaar is bij aankomst van het leveringsvoertuig)
  • regelmatige leveringen (vast uur en vaste dag zodat een uurregeling kan worden vastgelegd voor de leveringszone)
  • gemiddelde duur van een levering (een levering van korte duur kan plaatsvinden op een zone waar parkeren verboden is, maar stilstaan toegelaten en waarbij het verkeer niet gehinderd wordt)
  • type voertuig (dit beïnvloedt de afmetingen van de leveringsplaats)
  • type goederen
  • algemene organisatie van de weg (aanwezigheid van oversteekplaatsen voor voetgangers, fietspaden, tram- of buslijnen...)
  • uurregeling en inplanting van andere leveringszones in de wijk (samenhang beogen)

De gemeente heeft ervoor gekozen sommige leveringszones te vrijwaren van boetes om het functioneren ervan te verbeteren. De zones worden gecontroleerd door parkeerwachters. Voertuigen die tijdens de aangeduide uren parkeren op een leveringszone betalen een bijdrage van 100€.

Laatste verandering: 2022-10-12 11:34:27