Menu overslaan

Diversiteitsplan

Een ordonnantie van 2008 strekt ertoe een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brusselse ambtenarenapparaat. Dit gebeurt via een Diversiteitsplan, dat elke gemeente uitwerkt.

Het plan omvat het gemeentepersoneel en de verwezenlijkingen voor de burgers.

Het bestaat uit twee delen:

  • een stand van zaken met cijfermatige gegevens over het personeel en een beschrijving van goede praktijken;
  • de te ondernemen acties tegen 2020.

Het plan is opgebouwd rond 4 assen: aanwerving en selectie, personeelsbeheer, interne communicatie en externe positionering.

Er zijn 5 pijlers:

  • gelijkheid tussen man en vrouw
  • leeftijd
  • handicap
  • afkomst
  • en aandacht voor laaggeschoold publiek.

Elke as werd volgens die 5 pijlers geanalyseerd. Het Diversiteitsplan kwam tot stand in overleg met de hele gemeente: de vertegenwoordigers van de verschillende diensten, de directies, de departementen, de schepenen en de gemeentesecretaris.

Het plan werd goedgekeurd door het college in 2016 en door de gemeenteraad in 2017.

Het diversiteitsplan en bijlage downloaden.

Laatste verandering: 2018-11-09 15:28:33