Menu overslaan

Toeristisch logies

De Cel Stedenbouwkundige Inlichtingen (SI) levert een attest af van overeenstemming van een gebouw met de bepalingen die van toepassing zijn inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw voor de uitbating van een toeristisch logies.

De Cel Stedenbouwkundige Inlichtingen (SI) gaat na of een hotel of toeristisch logies conform is aan de afgeleverde vergunningen, en voor een verblijf bij de inwoner of dit ondergeschikt is aan de woning en de normen van bewoonbaarheid respecteert die van toepassing zijn op het goed.

Dit document is noodzakelijk voor de samenstelling van het inschrijvingsdossier dat moet worden ingediend bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Meer informatie over de uitbating van een toeristisch logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is te vinden op de website van het gewest (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Economie en Werkgelegenheid).

De aanvraag van het attest bij de gemeente is betalend (200 €, ook indien het attest niet toegekend wordt). Vul het aanvraagformulier voor het attest van overeenstemming van een gebouw met de bepalingen die van toepassing zijn inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw voor de uitbating van een toeristisch logies in om het attest aan te vragen.

Voor het brandveiligheidsattest of het attest van vereenvoudigde controle, kunt u zich richten tot de Dienst Handel van de gemeente.

Laatste verandering: 2018-11-15 16:58:39