Menu overslaan

Vogels voederen: daarom stop je er beter mee

Het voeden bevordert de voortplanting en de concentratie van het aantal vogels. Een te grote concentratie kan nefast zijn voor de fauna en voor het leefmilieu. Niet alleen groeit de competitiviteit en het daarmee gepaard gaande agressieve gedrag, ook het risico op het verspreiden van ziektes neemt toe. De uitwerpselen van de vogels en de overblijvende voedselresten verstoren het ecosysteem van het water en verslechteren de waterkwaliteit. De overdaad aan voedingsstoffen veroorzaakt een wildgroei aan algen en de ontwikkeling van ziekteverwekkende bacteriën, zoals de veroorzaker van botulisme. De kunstmatige toevoeging van voedsel trekt ook andere diersoorten aan die als schadelijk beschouwd worden: ratten, duiven, zwarte kraaien, zwerfkatten etc. De toename van die populaties heeft als gevolg dat het evenwicht van de populaties wilde diersoorten verstoord geraakt.

Zie ook : cel Levenskwaliteit

Laatste verandering: 2022-05-03 11:04:14