Menu overslaan

Kunstenaarsateliers KULT XL Ateliers

Elsene is altijd een kweekvijver van de hedendaagse kunst geweest. Om opkomende kunstenaars structureel te ondersteunen heeft de gemeente Elsene besloten om een netwerk van nieuwe kunstenaarsateliers te ontwikkelen.

Op 28 augustus 2021 openen acht ateliers en een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse beeldende kunst hun deuren. Opkomende beeldende kunstenaars zullen er de kans krijgen om hun praktijk vrij te ontwikkelen in het hartje van Brussel. Op termijn zal een netwerk van een twintigtal werkplaatsen ter beschikking worden gesteld aan talrijke kunstenaars.

Ontdek hier het programma van het openingsfeest.

Naar aanleiding van de kandidatenoproep die in 2020 liep heeft de jury de volgende kandidaten geselecteerd:

Residentie van het lange type (één jaar, eenmaal verlengbaar)

Europese residentie van het korte type (zes maanden)

Voor bijkomende informatie over de kunstenaarsateliers, gelieve de dienst Cultuur aan te schrijven : cultuur@elsene.brussels

Laatste verandering: 2021-08-20 09:00:54