Menu overslaan

Participatieve begroting

Wat is een participatieve begroting?

Het doel van de participatieve begroting is de burgers te betrekken bij de toewijzing van een bepaald budget, door middel van het voorstellen van projecten, de selectie en, afhankelijk van het geval, de uitvoering ervan. Het is een concrete oefening in directe democratie en een kans om deel te nemen aan het leven van de gemeente.

De gemeente Elsene trekt een totaalbedrag van 100.000 euro uit voor het Participatiebudget.

Wie kan een project indienen?

Inwoners, collectieven, buurtcomités, verenigingen die actief zijn op het grondgebied van Elsene of zelfs scholen. In alle gevallen moeten de projecten binnen de gemeente worden uitgevoerd.

Twee categorieën van projecten:

  1. "Handen uit de mouwen"-projecten die door de projectleiders zelf worden uitgevoerd
  2. "Hand in hand"-projecten, uitgevoerd door de gemeentelijke diensten

Beide soorten projecten moeten bevorderlijk zijn voor :

  1. Het milieu en de verbetering van de levenskwaliteit
  2. Sociale cohesie en samenleven
  3. De lokale economie en kwaliteitsbanen.

De fases van de participatieve begroting 2023-2024

De 3e editie van de Participatieve Begroting wordt gelanceerd op 09 november 2023.

De aanvraagfase loopt van 09 november 2023 tot 08 januari 2024. Tijdens deze periode worden workshops georganiseerd om deelnemers te helpen hun ideeën te formaliseren en hun project te schrijven. Deze worden in de gemeente gehouden op zaterdag 25, dinsdag 28 en donderdag 30 november 2023.

Selectie van projecten

Stemmingsfase voor burgers

Als de projecten in aanmerking komen, worden ze in stemming gebracht. Iedereen vanaf 16 jaar die in Elsene woont, kan stemmen. De projecten die de meeste stemmen krijgen, worden voorgelegd aan de jury.

Dit jaar zullen de inwoners van Elsene van 22 februari tot 22 maart 2024 rechtstreeks hun stem kunnen uitbrengen via het nieuwe "Burgerparticipatieplatform van Elsene". Mensen die geen toegang hebben tot een computer, kunnen hun stembiljetten deponeren in de stembussen in bepaalde gemeentegebouwen en in het Wijkhuis Malibran, gelegen aan de Damstraat 10 in Elsene.

Fase van juryselectie

De jury bestaat uit :

  • 9 willekeurig gekozen bewoners.
  • 6 deskundigen van verenigingen, universiteiten en bedrijven die in Elsene werken.

Zij zullen de winnende projecten selecteren op basis van hun collectieve dynamiek, hun creatieve en innovatieve karakter en hun duurzaamheid.

Uitvoering

Na goedkeuring door de gemeenteraad worden de winnende projecten in de zomer van 2024 gelanceerd.

Om meer te weten te komen over de regels voor de participatieve begroting, de aanvraagformulieren te downloaden of je in te schrijven voor een workshop over het schrijven van een project, kun je inloggen op het "Burgerparticipatieplatform Elsene" door op de link te klikken.

Neem voor meer informatie contact op met de dienst Ecologische Transitie en Burgerparticipatie: budgetparticipatif at ixelles punt brussels & Tel. 02/515.74.05

Laatste verandering: 2023-11-02 14:03:56