Menu overslaan

Adviesraad voor dierenwelzijn

Het doel van de Adviesraad voor Dierenwelzijn is om:

  • de dienst dierenwelzijn bij te staan bij de uitvoering van de taken ;
  • de burgers te sensibiliseren en te informeren over de basisbehoeften van dieren;
  • een advies te geven over alle gemeentelijke kwesties die door de Gemeenteraad zouden worden voorgelegd en die betrekking hebben op het welzijn van dieren;
  • te vechten tegen dierenmishandeling ;
  • het bevorderen van het overleg en de samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn bij het vraagstuk van het dierenwelzijn;
  • de plaats te zijn voor informatie, reflectie en debat over alle gemeentelijke kwesties die direct of indirect verband houden met het welzijn van dieren;
  • haar leden in staat te stellen de gemeentelijke autoriteiten alle initiatieven voor te stellen die het respect voor het welzijn van de dieren in Elsene kunnen bevorderen.

De Adviesraad voor Dierenwelzijn vergadert zo vaak als nodig (2 tot 3 keer per jaar) in thematische werkgroepen (sensibilisering voor de sterilisatie van zwerfkatten, nadenken over de aanleg van hondenvrije zones in de Brusselse parken, uitvoering van en toezicht op het anticonceptieproces om de overbevolking van duiven onder controle te houden, bescherming van stadswild en vijvervogels, biodiversiteit, voeding, .....).

Zie ook : dienst dierenwelzijn, Reglement van de Adviesraad voor Dierenwelzijn

Laatste verandering: 2022-08-23 11:10:23