Menu overslaan

Adviesraad voor dierenwelzijn

Het doel van de Adviesraad voor Dierenwelzijn is om:

  • de dienst dierenwelzijn bij te staan bij de uitvoering van de taken ;
  • de burgers te sensibiliseren en te informeren over de basisbehoeften van dieren;
  • een advies te geven over alle gemeentelijke kwesties die door de Gemeenteraad zouden worden voorgelegd en die betrekking hebben op het welzijn van dieren;
  • te vechten tegen dierenmishandeling ;
  • het bevorderen van het overleg en de samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn bij het vraagstuk van het dierenwelzijn;
  • de plaats te zijn voor informatie, reflectie en debat over alle gemeentelijke kwesties die direct of indirect verband houden met het welzijn van dieren;
  • haar leden in staat te stellen de gemeentelijke autoriteiten alle initiatieven voor te stellen die het respect voor het welzijn van de dieren in Elsene kunnen bevorderen.

Zie ook : dienst dierenwelzijn, Reglement van de Adviesraad voor Dierenwelzijn

Laatste verandering: 2020-08-03 15:36:29