Menu overslaan

Samenstelling en bevoegdheden

Het college van burgemeester en schepenen kan, om het werk te vergemakkelijken, de verschillende bevoegdheden verdelen tussen de verschillende leden onderling. Deze verdeling is niet voorzien door de gemeentewet en is dus niet verplicht. Het gaat dan ook louter om een interne administratieve regeling en niet om de overdracht van bevoegdheden die wettelijk aan het College zijn toebedeeld.

Christos Doulkeridis

Burgemeester (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156155
christos.doulkeridis@ixelles.brussels

Secretariaat: cabinet.bourgmestre@ixelles.brussels
Pers: aline.lacroix@ixelles.brussels

Algemene zaken, Ecologische transitie en Burgerinnovatie, Burgerlijke stand, Bevolking, Solidariteit, Gelijkheid en Mensenrechten, Universiteiten, Secularisme en Erediensten, Communicatie, Drukkerij, IDBD, MBVW

Audrey Lhoest

1ste Schepen (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156133
audrey.lhoest@ixelles.brussels

Klimaat, Energie en Leefmilieu, Groene Ruimten en Beplantingen, Gezondheid, Sociale zaken, Senioren, Toezicht op het OCMW, Intergenerationele relaties, Handel en Economische ontwikkeling, Foren en Markten, Evenementen, Toerisme

Yves Rouyet

2de Schepen (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156106
yves.rouyet@ixelles.brussels

Stedenbouw, Patrimonium, Mobiliteit, Dierenwelzijn, Levenskwaliteit

Romain De Reusme

3de Schepen (PS - Vooruit)
Tel. 025156120
romain.dereusme@ixelles.brussels
https://www.romain.dereusme.be

Openbaar onderwijs, Human resources - Pensioenen, Financiën, Sport

Kélountang Ndiaye

4de Schepen (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156467
ken.ndiaye@ixelles.brussels

Cultuur & Museum van Elsene

Nabil Messaoudi

5de Schepen (PS - Vooruit)
Tel. 025156149
nabil.messaoudi@ixelles.brussels

Openbare netheid, Sociale cohesie, Families, Jeugd, Verbroederingen en Internationale samenwerking

Anaïs Camus

6de Schepen (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156112
anais.camus@ecolo.be

Allerkleinsten, Huisvesting - Gemeentelijke eigendommen, Vervoer

Els Gossé

7de Schepen (ECOLO - GROEN)
Tel. 025156489
els.gosse@elsene.brussels

Nederlandstalige cultuur en onderwijs, Wijkleven, Europa, Aankoopbeleid, IT en Smart city

Nevruz Unal

8ste Schepen (PS - Vooruit)
Tel. 025156104
nevruz.unal@ixelles.brussels

Stadsvernieuwing - Wijkcontracten, Preventie, Tewerkstelling en Sociale integratie, Juridische zaken, Toezich op de ziekenhuizen

Yannick Piquet

9de Schepen (PS - Vooruit)
yannick.piquet@ixelles.brussels

Openbare werken, Netheid van de gebouwen

Hassan Chegdani

Voorzitter van het OCMW (PS - Vooruit)
Tel. 026415401
hassan.chegdani@cpasixelles.brussels

Laatste verandering: 2018-12-21 08:53:07