Menu overslaan

Een masker bekomen

In de context van de ongekende crisis die we doormaken, volgt de gemeente een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak, zowel met de andere lokale overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als met de gewestelijke en federale overheden, om de burgers een zo duidelijk mogelijk antwoord te bieden op de vragen en problemen die zich voordoen. De vraag naar het dragen van maskers is daarbij centraal komen te staan. Volgens het laatste nieuws zou de federale overheid voor elke inwoner een filter kunnen voorzien op een manier die nog niet is gespecificeerd. Het gewest heeft van haar kant aan de burgemeesters aangekondigd dat zij 1,2 miljoen herbruikbare maskers zal bestellen, zonder verdere details over het tijdsbestek en de wijze van distributie.

Een ding is echter zeker, het masker, dat nu officieel wordt aanbevolen, zal nog vele weken worden gedragen, en waarschijnlijk nog vele maanden.

Beheer van de maskers in Elsene :

De gemeente en het OCMW zijn in overeenstemming met de doelstelling van de Nationale Veiligheidsraad om minstens één herbruikbaar masker te voorzien dat voldoet aan de gezondheidsvoorschriften van de FOD. In afwachting van de doeltreffendheid van de aangekondigde maatregelen van zowel de federale staat als het gewest, hebben we de volgende maatregelen genomen:

  1. Gratis verdeling van één masker per persoon, aan alle individuen of alleenstaande koppels ouder dan 65 jaar. Het OCMW verdeelt het aan de meest kwetsbaren in onze gemeente. De verspreide maskers zijn gekocht of geproduceerd als onderdeel van onze oproep voor vrijwilligers "Je hebt een naaimachine, we hebben stof" of ontvangen door particuliere initiatieven. ;
  2. Iedereen toelaten een masker en/of een verwijderbaar filter aan te vragen door te bellen naar dienst Bevolking 02.515.66.45 tussen 8u en 16u ;
  3. Verzamelen van alle verkooppunten van maskers op het grondgebied van de gemeente. Deze lijst is niet volledig en zal regelmatig worden bijgewerkt. ;
  4. Steun een zelfhulpgroep, een burgerinitiatief op Facebook, om maskers onder de bewoners te verspreiden. Deze groep "Un masque pour tous à Ixelles" heeft momenteel 154 leden. Aarzel niet om mee te doen en nodig je kennissen uit Brussel uit om hetzelfde te doen. ;
  5. Voorzien van 3 herbruikbare maskers voor alle leden van het gemeentepersoneel (inclusief leraren). Samen met de Stad Brussel delen we ook maskers uit aan het personeel van onze politiezone. ;
  6. Verspreiding van chirurgische maskers onder huisartsen en, afhankelijk van onze voorraad, onder andere gezondheidsprofessionals. ;
  7. Gebruiksaanwijzing stoffen maskers.

Meer info over het stoffen masker: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker

Verkooppunten van maskers in Elsene

Map - Tekst

Laatste verandering: 2020-05-08 12:22:04