Menu overslaan

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door tal van elementen waaronder, hoofdzakelijk, de emissies afkomstig uit menselijke activiteiten (transport, verwarming, industrie, landbouw...) of natuurlijke fenomenen (vulkaanuitbarstingen, bosbranden...) en weerkundige fenomenen (wind, neerslag, temperatuur, zonnestralen...). De luchtkwaliteit varieert daardoor sterk van seizoen tot seizoen en van plaats tot plaats.

Slechte luchtkwaliteit kan een impact hebben op de gezondheid, in hoofdzaak op de luchtwegen. De impact van de luchtvervuiling is afhankelijk van heel wat factoren zoals de chemische samenstelling van de vervuilende stof, de grootte van de deeltjes, iemands fysieke eigenschappen en levenswijze en ook de graad van blootstelling (de dosis waaraan iemand is blootgesteld).

Op lokaal vlak kunnen de burgers een aantal zaken doen om de luchtkwaliteit te verbeteren: ze kunnen de uitstoot beperken van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu door aanpassingen te doen in hun transport, verwarming en levenswijze. Die acties verbeteren niet alleen de luchtkwaliteit, ze verminderen ook de impact van de mens op het milieu en dragen, op grotere schaal, bij aan het verminderen van de intensiteit van de klimaatverandering.

Als één van de grootste Brusselse gemeentes is Elsene zich volledig bewust van het belang van het verbeteren van de luchtkwaliteit. De gemeente wil:

  • luisteren naar haar burgers om hun bezorgdheden te kennen;
  • de burgers informeren zodat ze het belang begrijpen van een betere luchtkwaliteit en ze te weten komen welke maatregelen op lokale schaal kunnen genomen worden;
  • het goede voorbeeld geven en de burgers steunen bij hun dagelijkse inspanningen door middel van het toekennen van milieupremies, het transportnetwerk en de infrastructuur verbeteren om de zachte mobiliteit te bevorderen, begeleiden naar klimaatneutralere levensstijlen, de stedelijke ruimte op doordachte wijze vergroenen, acties voeren in de omgeving van de meest gevoelige gebouwen (crèches, scholen, ziekenhuizen...), begeleiding bieden bij het invoeren van plannen voor schoolverplaatsingen...;
  • beter begrijpen hoe het gemeentelijke grondgebied functioneert op vlak van luchtkwaliteit door het netwerk te verdichten van kwaliteitsmaatregelen in Elsene om doelgerichte acties te kunnen uitvoeren op het Elsense grondgebied.

De gemeente Elsene luistert naar je via het het e-mailadres: clim at elsene punt brussels

De gemeente Elsene informeert je :

De gemeente gaat tot de actie over via volgende initiatieven:

De gemeente Elsene wil de specifieke situatie op haar grondgebied beter in kaart brengen door samenwerkingen met Leefmilieu Brussel, de cel IrCELINE, vzw's, universiteiten... en andere instellingen die werken rond luchtkwaliteit.

Laatste verandering: 2021-02-18 10:25:08