Menu overslaan

Woonerven

De gemeente Elsene breidt de woonerven waar een snelheidslimiet van 20 km/u geldt uit. Dankzij deze tijdelijke maatregel is het makkelijker om de fysieke afstandsregel te respecteren en een afstand van 1,5 meter tussen mensen te bewaren.

Voetgangers mogen vrij circuleren over de gehele breedte van de openbare weg, zonder de doorgang van voertuigen opzettelijk te belemmeren.

Tweewielige voertuigen mogen ook over de gehele breedte van de openbare weg rijden, met inachtneming van de maximumsnelheid van 20 km/u. Ze moeten wijken voor voetgangers.

Automobilisten en buschauffeurs mogen de snelheidslimiet van 20 km/u niet overschrijden. Ze mogen het verkeer van andere gebruikers niet hinderen.

De parkeerzones blijven behouden, evenals de leveringszones.

Map - Tekst

Laatste verandering: 2020-09-25 13:08:22