Menu overslaan

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. De overgangsperiode waarin het vrije verkeer van personen afliep, was 31 december 2020.

Het terugtrekkingsakkoord handhaaft het verblijfsrecht van Britse onderdanen die voor het einde van de overgangsperiode in België verblijven, alsmede van hun gezinsleden. Het handhaaft ook de in- en uitreisrechten van Britse grensarbeiders die vóór 31 december 2020 in België werken.

Om van deze rechten te kunnen blijven genieten, zullen alle Britse onderdanen en hun gezinsleden een van de nieuwe statussen moeten aanvragen die zijn toegekend aan de begunstigden van de terugtrekkingsakkoord met de gemeente van verblijf.

Om voldoende tijd te geven om uw aanvraag in te dienen, heeft België besloten om de aanvraagperiode te verlengen.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Tijdens de periode voor het indienen van de aanvraag, die op 31 december 2021 afloopt, kunt u ook uw oude verblijfsvergunning (bijlage 8, 8bis of kaart E / E+ / F / F+) aan de grens gebruiken om te bewijzen dat u beschermd bent door het terugtrekkingsakkoord.

Voor meer informatie kunt u de website van de FOD Binnenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken raadplegen

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?

U kan informatie vragen en/of een afspraak maken: vreemdelingen at elsene punt brussels - 02.515.66.21

Laatste verandering: 2021-05-28 10:48:54