Menu overslaan

Klimaatplan

Een klimaatplan, waarom? Acties Contacten

Een klimaatplan, waarom?

De gevolgen van de klimaatverandering worden elk jaar zichtbaarder, ook op onze gematigde breedtegraden. Zij stellen ons bloot aan grote ecologische, sociale en economische gevolgen die van invloed zijn op onze levenskwaliteit, toekomstige generaties en de biodiversiteit waarvan wij afhankelijk zijn.

Om bij te dragen aan de strijd tegen deze klimaatverandering heeft de gemeente in 2020 een ambitieuze aanpak gelanceerd om de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied met 55% te verminderen (tegen 2030) en oplossingen te ontwikkelen om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Hoe bereiken we onze doelen?

Door de ontwikkeling en uitvoering van een Klimaatplan, een stappenplan bestaande uit concrete acties en projecten die tegen 2030 moeten worden uitgevoerd en die samen met het hele gemeentebestuur en met de burgers en de economische actoren en verenigingen van Elsene moeten worden opgesteld.

Als de acties en hun dragers eenmaal zijn vastgesteld, zal het College van burgemeester en schepenen het Klimaatplan goedkeuren en zullen we beginnen met de geleidelijke en gefaseerde uitvoering van de acties.

Onze 5 prioritaire actiegebieden

Blijf op de hoogte !

Contacteer de ploeg Klimaatplan !

clim at elsene punt brussels

Laatste verandering: 2023-02-08 07:53:29