Menu overslaan

Klimaatplan

Het klimaatplan bestaat uit 215 acties die zowel betrekking hebben op het lokale gebied, als op het gemeentebestuur zelf.

Ze zijn onderverdeeld in 5 prioritaire actiegebieden.

Je vindt de volledige lijst met acties in het verslag van het Klimaatplan.

Een klimaatplan, waarom? Acties Contacten

Een klimaatplan, waarom?

De gevolgen van de klimaatverandering worden elk jaar zichtbaarder, ook in onze gematigde regio. Zij stellen ons bloot aan grote ecologische, sociale en economische gevolgen die van invloed zijn op onze levenskwaliteit, toekomstige generaties en de biodiversiteit waarvan wij afhankelijk zijn.

Hoewel een deel van de klimaatverandering die momenteel op wereldschaal plaatsvindt onvermijdelijk lijkt, kunnen en moeten we toch op ons eigen niveau actie ondernemen om te voorkomen dat het erger wordt en om het tegelijkertijd te verminderen. Hoe kunnen we dit doen?

  • Door zogenaamde "matigingsmaatregelen", d.w.z. maatregelen gericht op het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen ;
  • Door middel van zogenaamde "aanpassingsmaatregelen", gericht op het aanpassen van onze leefomstandigheden aan de gevolgen van het huidige en toekomstige klimaat.

Om haar engagement op deze twee vlakken te concretiseren en nog ambitieuzer te maken, heeft de gemeente Elsene nu een Klimaatplan, dat tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen in het gebied tegen 2030 met 55% te verminderen en het gebied aan te passen aan de klimaatverandering.

Wat is het klimaatplan?

Onze 5 prioritaire actiegebieden

Meer weten...

Informatie...

Blijf op de hoogte !

Contacteer het team Klimaatplan !

clim at elsene punt brussels

Laatste verandering: 2024-05-07 14:51:36