Menu overslaan

Prioritaire actieterreinen

Voor elk van deze gebieden zijn acties geselecteerd en geanalyseerd om onze CO2-uitstoot en onze ecologische voetafdruk te verminderen en/of ons zo goed en efficiënt mogelijk aan te passen aan de reeds aanwezige gevolgen van de klimaatverandering (overstromingen, droogte, hittegolven, enz.).

Natuur en water:

Vandaag worden de gevolgen van de klimaatverandering steeds sterker, ook in onze regio. Wat zijn de gevolgen?

  • Hetere (zelfs verzengende), langere en drogere zomers
  • Koelere (met weinig vorst) en nattere winters
  • Zeldzamere maar meer intense regenval

Wij moeten ons aanpassen aan deze extreme gebeurtenissen. De natuur in de stad aanmoedigen en beschermen, water de plaats geven die het in ons stadslandschap toekomt, regenwater op duurzame wijze beheren en nadenken over de ontwikkeling van koeleilanden op ons grondgebied zijn allemaal belangrijke acties die in ons klimaatplan moeten worden opgenomen.


Duurzaam voedsel

Om de impact van ons voedsel op het klimaat te beperken (en tegelijk onze gezondheid te verbeteren), moeten we onze eetgewoonten herdenken.

Het gebied rond Elsene is al rijk aan alternatieven. Hoe kunnen ze worden versterkt? Hoe kunnen we ze voor iedereen toegankelijk maken (lekker eten mag niet voorbehouden zijn aan de elite)? Hoe kunnen we voedselverspilling tegengaan? Hoe kunnen we mensen bewuster maken van gezonde, seizoensgebonden en koolstofarme voeding?

Het is aan ons om van Elsene de gemeente te maken waar we goed eten.


Afval

De productie, de verwerking en het beheer van afval dragen aanzienlijk bij tot onze broeikasgasemissies. Het heeft ook gevolgen voor de menselijke gezondheid, aangezien veel afval (vooral plastic) bijdraagt tot lucht-, water- en bodemverontreiniging.

De uit te voeren acties moeten de hoeveelheid afval die op het grondgebied van Elsene wordt geproduceerd, verminderen en leiden tot het sorteren van restafval, dit alles in het kader van een op circulariteit gerichte aanpak van onze consumptiepatronen.


Mobiliteit

Mobiliteit is de derde belangrijkste sector voor de uitstoot van broeikasgassen in Elsene (na het beheer van woningen en bedrijfsgebouwen).

In de afgelopen 10 jaar is de uitstoot van broeikasgassen door deze sector met slechts 2% gedaald.

Doel is na te gaan welke acties moeten worden ondernomen om zachte, koolstofarme en multimodale mobiliteit te bevorderen.


Gebouwen/energie

De afgelopen 10 jaar is het energieverbruik van gebouwen op het grondgebied van Elsene gedaald: de territoriale emissies van de gemeente Elsene in verhouding tot het aantal inwoners zijn veel lager dan de gemiddelde broeikasgasemissies van een inwoner in België.

Onze inspanningen om ons verbruik te verminderen zijn een belangrijke factor in de vermindering van onze broeikasgasemissies.

We moeten deze tendens nu versterken en versnellen om het gewicht van residentiële en tertiaire gebouwen op de broeikasgasemissies in heel Brussel te kunnen verminderen.

Laatste verandering: 2023-02-06 12:23:23