Menu overslaan

Ik wil helpen

 • - 1050 Elsene
 • * Hulp
 • Overeenkomstig het Europese reglement 2016/679 (GDPR) betreffende de bescherming van persoonsgegevens en met de Belgische regelgeving op dit gebied, meer bepaald de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, informeren wij u over het volgende:

  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het college van burgemeester en schepenen, Elsensesteenweg 168, 1050 Brussel - 02 515 61 11 – secretariaat at elsene punt brussels

  De functionaris voor gegevensbescherming kan gecontacteerd worden via dpo at elsene.brussels.

  Dit formulier is bedoeld om uw voorstel voor het aanbieden van hulp aan Oekraïners te registreren.

  De gegevens zijn bestemd voor gebruik door de gemeente Elsene. Ze kunnen echter doorgegeven worden aan een andere openbare dienst indien het beheer van de crisis zou overgedragen worden aan een ander bestuursniveau (het Brussels gewest of de federale staat).

  De gegevens worden maximum 1 jaar bijgehouden.

  U beschikt op elk ogenblik over het recht op toegang tot uw gegevens, het recht tot rectificatie of verwijdering van uw gegevens en het recht op beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.

  Alle vragen over het uitoefenen van uw rechten kunnen per post/per e-mail overgemaakt worden t.a.v. het college van burgemeester en schepenen - Call Center – Elsensesteenweg 168, 1050 Brussel – telefoon 0800.350.58 - callcenter.ixelles at elsene punt brussels.

  U hebt het recht klacht in te dienen bij een controleautoriteit, in België de GBA, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – 32 (0)2 274 48 00 - contact at apd-gba punt be.

Laatste verandering: 2022-04-12 10:28:05