Menu overslaan

OCMW ondersteuning

Na registratie bij de gemeente kunnen Oekraïense burgers naar de OCMW om extra steun te zoeken.
Zij zullen worden ontvangen, van 8 tot 11.30 uur en van 13.15 tot 15.30 uur in de Jean Paquotstraat 63b waar hun een maatschappelijk werker zal worden toegewezen.
Op basis van het sociale onderzoek beslist het OCMW binnen 30 dagen na de aanvraag of de Oekraïense burger in aanmerking komt voor bijstand, en welk soort bijstand geschikt is voor zijn of haar situatie. De informatie zal per post worden toegezonden aan de plaats waar de burger verblijft.

Welke soorten steun kunnen worden toegekend?

Financiële bijstand

Financiële bijstand kan worden toegekend na inschrijving bij de gemeente en afhankelijk van de persoonlijke situatie: alleenstaande, samenwonende, gezin met kinderen, enz. Deze financiële bijstand komt overeen met het PMI (Inkomen voor Maatschappelijke Integratie))

Medische bijstand

Het OCMW registreert de Oekraïense burger ook bij de onderlinge verzekeringsmaatschappij van zijn keuze. De kosten van de bijdragen worden gedekt door het OCMW..

Hulp bij huisvesting

De Oekraïense burger zal kunnen genieten van de door het OCMW toegekende inrichtingspremie, hulp bij een huurwaarborg voor een woning of een eerste huur.

Psychosociale bijstand

Het OCMW kan de kosten dekken van een deskundige die trauma's, angstproblemen of psychiatrische stoornissen behandelt.

Andere vormen van bijstand

De behoefte aan eerste levensbehoeften (kleren kopen, brillen...), voedselhulp, energiehulp.

Naast sociale bijstand kunnen Oekraïense burgers ook begeleiding krijgen van de Dienst voor Sociale en Professionele Integratie van het OCMW.

Voor alle nuttige vragen:adm.cpasxl@cpasixelles.brussels

Laatste verandering: 2022-04-25 14:59:09