Menu overslaan

Adviesraad Nederlandstalige Cultuur

De Adviesraad Nederlandstalige Cultuur (of Cultuuradviesraad) werd opgericht in 2007. De raad bestaat uit inwoners van Elsene met affiniteit voor cultuur en alle Nederlandstalige culturele verenigingen en organisaties die hun werking op het grondgebied van Elsene ontplooien. De raad heeft tot doel het bevorderen van een kwalitatief en geïntegreerd lokaal cultuurbeleid. De raad brengt advies uit bij de opmaak, de uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke cultuurbeleidsplan en wordt aldus betrokken bij voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke cultuurbeleid.

 

De raad komt gemiddeld 3 keer per jaar samen. Elke vergadering wordt op een andere locatie gehouden, waarbij nieuwe culturele of inspirerende plaatsen ontdekt worden, vaak ingeleid door een presentatie van de gastorganisatie en gevolgd door een rondleiding van de infrastructuur.

De werkagenda wordt opgesteld door de verkozen voorzitter van de raad in samenspraak met de Cultuurbeleidscoördinator van de gemeente. Naast het behandelen van de agendapunten wordt er ook telkens ruimte gelaten voor varia en een netwerkmoment. De doelstellingen die opgenomen werden in het Lokaal Cultuurbeleid werden geadviseerd en onderschreven door de leden van de Cultuuradviesraad.

Laatste verandering: 2022-05-05 13:46:01