Menu overslaan

Onthardingsprojecten

Waarom minder beton en meer bomen op straat ?

Lopende projecten voor minder beton in Elsene :

de Hennin en Charles Decosterstraat
Flagey- en Heilig-Kruisplein
Francartstraat
Jennerstraat
Van Volsemstraat

De gemeente wil de planten en het water weer volledig hun plaats geven, omdat dit de beste manier is om onszelf en onze gezondheid te beschermen, en om ons aan te passen aan de gevolgen, die nu zeer reëel zijn, van de klimaatverandering (overstromingen, hittegolven, ernstige droogte, enz.).

Naast de verschillende aanplantingsprojecten van de dienst Groene Ruimten en Beplantingen bij herinrichtingen zoals (onder andere) het Kasteleinsplein, het pleintje op de kruising van de Stockstraat en de Greysonstraat, de Viaductstraat en de vergroening van het Heilig-Kruisplein, wilde Elsene graag beschikken over een middel voor de aanplanting van bomen langs de wegen op korte, middellange en lange termijn.

Daarom heeft de gemeente een studie uitgeschreven die past binnen het Bomenplan van Elsene. Dit waren de doelstellingen :

 • Komen tot een diagnose van de ontharding van de openbare ruimten;
 • Bepalen van de straattypologieën op basis van een aantal criteria (aanwezigheid van nutsleidingen, ligging binnen een hitte-eiland, overstromingsrisico, wegbreedte, zonlicht, ...);
 • Uitrollen van vergroeningsstrategieën die aan de typologieën voldoen;
 • Bestuderen of het mogelijk is om verschillende soorten in één rij te planten om zo volledig mogelijk te beantwoorden aan;
  • aan de problemen in verband met de luchtkwaliteit (absorptie van verontreinigende stoffen, opname van fijn stof);
  • plaatselijke klimaatregeling;
  • gebrek aan biodiversiteit;
  • risico's op allergieën;
  • aanpassing aan de stadsomgeving binnen de klimaatverandering.
 • We willen ook meer waterdoorlatende oppervlakken en bodems creëren, door grotere kuilen te voorzien die meer regenwater kunnen opvangen om zo bij te dragen aan de aanpak van hevige regenval en overstromingen;
 • Met die aanpassingen willen de straten en wijken mooier maken. Zo kunnen ze ontmoetingsplaatsen voor de buurtbewoners worden en bijdragen aan hun lichamelijk en mentaal welzijn.

Meer info?


de Henninstraat - Charles Decosterstraat

De de Henninstraat heeft momenteel 4 bomen en de Decosterstraat heeft er geen.

De geplande situatie is als volgt:

Plan

In de geplande situatie wordt een aanzienlijke toename van waterdoorlaatbare oppervlakte voorgesteld door de aanleg van zeer grote kuilen, samen met het planten van 12 bomen in de de Henninstraat en 2 bomen in de Charles Decosterstraat, op de hoek met eerstgenoemde straat.

Op de trottoirverbreding van het kruispunt met de Charles Decosterstraat zullen twee nieuwe fietsenrekken geplaatst worden.

Het project voorziet in de aanplanting van bomen op de weg, in plaats van op het trottoir, waardoor onder meer de zone voor voetgangers en personen met beperkte mobiliteit (PBM) kan worden vergroot en veiliggesteld.

Het aantal parkeerplaatsen wordt teruggebracht van 50 naar 40 in de de Heninstraat en van 10 naar 8 in de Charles Decosterstraat.

Het waterdoorlatende oppervlak zal na de herinrichting 120 m² bedragen, waardoor regenwater kan worden opgevangen en diverse vaste planten een plaats krijgen, waardoor de biodiversiteit in de wijk toeneemt.

De heringerichte straten zullen daarom als volgt worden gekenmerkt:

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen/th> Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
de Henninstraat 16 40 103m² Mengsel tussen, van links naar rechts, Sorbus en Bloeiende Kers (Sorbus x arnoldiana en Prunus Umineko)
Charles Decosterstraat 2 8 17m² 2 Gleditsia triacanthos 'Street Keeper'

Operator Sibelga heeft bepaalde werken uitgevoerd en die interventie heeft als gevolg dat de oorspronkelijke timing van de werken herzien moest worden.

Bijgevolg werden de beplantingswerken in twee fasen opgedeeld. De eerste bestond uit het maken van vier kuilen tussen de Elsensesteenweg en de Charles Decosterstraat (in het geel aangeduid op het schema hieronder). De planten voor die kuilen zullen tegen maart 2024 aangeplant worden.

De tweede fase voorziet twee kuilen met in het totaal zes bomen (tussen de Charles Decosterstraat en de Lesbroussartstraat) en zal worden uitgevoerd zodra de interventie van Sibelga voltooid is. Een oud netwerk van Sibelga moet buiten dienst gesteld worden en er moet een nieuw geplaatst worden.

Die tweede fase wordt minstens tot het begin van het nieuwe schooljaar 2024 uitgesteld en zal afhangen van de werkplanning van Sibelga. De bomen worden in het plantseizoen aangeplant zodra de werken klaar zijn.


Flagey- en Heilig-Kruisplein

De gemeente Elsene (dienst Groene Ruimten en Beplanting en dienst Stedenbouw) vergroent het gewestelijke Flageyplein en het gemeentelijke Heilig-Kruisplein, in samenwerking met het gewest.

Het doel ?

 • Planten en water opnieuw een plaats geven door het aantal doordringbare oppervlakken (aarde) te verhogen en de openbare ruimte te ontharden;
 • Meehelpen in de strijd tegen de klimaatverandering waarvan de gevolgen reeds zichtbaar zijn: warmte-eilanden, hittegolven, overstromingen, ernstige droogte, ...
 • De biodiversiteit verbeteren.

Het project


Het project bestaat uit de aanplanting van 94 nieuwe bomen (72 op het Flageyplein en 22 op het Heilig-Kruisplein) in grote kuilen én de aanleg van perken met vaste planten en drachtplanten. Als we rekening houden met de nieuwe bomen op het begin van de straten in de buurt, komen we dan op een totaal van 117 bomen.

Dit project versterkt het groene netwerk van de Maalbeekvallei en verbindt de pleinen met de ecologische corridor van de Vijvers van Elsene en de Terkamerenabdij.

De aangeplante oppervlakken vormen 1900 m² aan doordringbare grond voor het opvangen van regenwater.

In dit project werd uiteraard rekening gehouden met de beperkingen van beide pleinen op vlak van gebruik (kermissen, markten, evenementen, ...) en met de nutsleidingen.

Met deze nieuwe indeling kan iedereen van een groen plein met bomen genieten: nieuwe aanleg voor een fraaiere wijk, meer biodiversiteit en bescherming tegen grote hitte tijdens de steeds vaker voorkomende hittegolven.

Dit initiatief past in het Bomenplan van de gemeente

De heraangelegde pleinen hebben onderstaande kenmerken:

Aantal bomen Doordringbare oppervlakken Boomsoorten
94 1900 m² Esdoorns, eiken, linden, dennen, ...

Werken :

Het begin van de werken is voorzien op 20 september 2023.

De voltooiing van de werken is gepland voor 20 april 2024.


Francartstraat

Momenteel staan er geen bomen in de Francartstraat.

Dit wordt er gepland :

Plan

In de geplande situatie wordt een aanzienlijke toename van waterdoorlaatbare oppervlakte voorgesteld door de aanleg van zeer grote kuilen, samen met het planten van 4 bomen in de straat.

Het project voorziet in de aanplanting van bomen op de weg en niet op het trottoir zodat de beschikbare ruimte voor voetgangers en personen met beperkte Mobiliteit (PBM) groter en veiliger wordt.

Het aantal parkeerplaatsen daalt van 11 naar 4 in de straat

Na de herinrichting bedraagt de doorlaatbare oppervlakte 58 m², daar kan regenwater worden opgevangen en kunnen verschillende vaste planten/drachtplanten aangeplant worden om de biodiversiteit in uw wijk te vergroten.

De heraangelegde straten hebben onderstaande kenmerken :

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen/th> Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
Francartstraat 4 4 58 m² Mengeling van Magnolia en Platanus

Jennerstraat

Momenteel staan er geen bomen in de Jennerstraat.

Dit wordt er gepland :

Plan

In de geplande situatie wordt een aanzienlijke toename van waterdoorlaatbare oppervlakte voorgesteld door de aanleg van zeer grote kuilen, samen met het planten van 2 bomen in de straat.

Het project voorziet in de aanplanting van bomen op de weg en niet op het trottoir zodat de beschikbare ruimte voor voetgangers en personen met beperkte Mobiliteit (PBM) groter en veiliger wordt.

Het aantal parkeerplaatsen daalt van 11 naar 4 in de straat.

De huidige plaats voor gehandicapten personen wordt in de onmiddellijke omgeving verplaatst, naar nr. 20 in de straat.

Na de herinrichting bedraagt de doorlaatbare oppervlakte 10 m², daar kan regenwater worden opgevangen en kunnen verschillende vaste planten/drachtplanten aangeplant worden om de biodiversiteit in uw wijk te vergroten.

De heraangelegde straten hebben onderstaande kenmerken :

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen/th> Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
Jennerstraat 2 4 10 m² Mengeling van Liriodendron en Acer cappadocicum

Van Volsemstraat

Momenteel staan er geen bomen in de Van Volsemstraat.

Dit wordt er gepland :

Plan

In de geplande situatie wordt een aanzienlijke toename van waterdoorlaatbare oppervlakte voorgesteld door de aanleg van zeer grote kuilen, samen met het planten van 10 bomen in de straat.

Er komen 10 nieuwe fietsenrekken in de straat.

Het project voorziet in de aanplanting van bomen op de weg en niet op het trottoir zodat de beschikbare ruimte voor voetgangers en personen met beperkte Mobiliteit (PBM) groter en veiliger wordt.

Het aantal parkeerplaatsen daalt van 43 naar 32 in de straat.

Na de herinrichting bedraagt de doorlaatbare oppervlakte 93 m², daar kan regenwater worden opgevangen en kunnen verschillende vaste planten/drachtplanten aangeplant worden om de biodiversiteit in uw wijk te vergroten.

De heraangelegde straten hebben onderstaande kenmerken :

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen/th> Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
Van Volsemstraat 10 32 93 m² Mengeling van Acer griseum, Amelanchiers laevis en Prunus 'Umineko'

Operator Sibelga moet een netwerk verplaatsen en die interventie heeft als gevolg dat de oorspronkelijke timing van de werken herzien moet worden. Bijgevolg werden de beplantingswerken in twee fasen opgedeeld. De eerste fase betreft het weggedeelte tussen de Venetiëstraat en de Sans-Soucistraat. De tweede fase betreft het gedeelte tussen de Venetiëstraat en de Elsensesteenweg. De bomen worden in het plantseizoen aangeplant zodra de werken klaar zijn.

Laatste verandering: 2024-02-23 10:01:06