Menu overslaan

Onthardingsprojecten

Waarom minder beton en meer bomen op straat ?

Lopende projecten voor minder beton in Elsene :

de Hennin en Charles Decosterstraat
Georges Lorandstraat
Bouréstraat
Anoulstraat
Langlevenstraat

De gemeente wil de planten en het water weer volledig hun plaats geven, omdat dit de beste manier is om onszelf en onze gezondheid te beschermen, en om ons aan te passen aan de gevolgen, die nu zeer reëel zijn, van de klimaatverandering (overstromingen, hittegolven, ernstige droogte, enz.).

Naast de verschillende aanplantingsprojecten van de dienst Groene Ruimten en Beplantingen bij herinrichtingen zoals (onder andere) het Kasteleinsplein, het pleintje op de kruising van de Stockstraat en de Greysonstraat, de Viaductstraat en de vergroening van het Heilig-Kruisplein, wilde Elsene graag beschikken over een middel voor de aanplanting van bomen langs de wegen op korte, middellange en lange termijn.

Daarom heeft de gemeente een studie uitgeschreven die past binnen het Bomenplan van Elsene. Dit waren de doelstellingen :

 • Komen tot een diagnose van de ontharding van de openbare ruimten;
 • Bepalen van de straattypologieën op basis van een aantal criteria (aanwezigheid van nutsleidingen, ligging binnen een hitte-eiland, overstromingsrisico, wegbreedte, zonlicht, ...);
 • Uitrollen van vergroeningsstrategieën die aan de typologieën voldoen;
 • Bestuderen of het mogelijk is om verschillende soorten in één rij te planten om zo volledig mogelijk te beantwoorden aan;
  • aan de problemen in verband met de luchtkwaliteit (absorptie van verontreinigende stoffen, opname van fijn stof);
  • plaatselijke klimaatregeling;
  • gebrek aan biodiversiteit;
  • risico's op allergieën;
  • aanpassing aan de stadsomgeving binnen de klimaatverandering.
 • We willen ook meer waterdoorlatende oppervlakken en bodems creëren, door grotere kuilen te voorzien die meer regenwater kunnen opvangen om zo bij te dragen aan de aanpak van hevige regenval en overstromingen;
 • Met die aanpassingen willen de straten en wijken mooier maken. Zo kunnen ze ontmoetingsplaatsen voor de buurtbewoners worden en bijdragen aan hun lichamelijk en mentaal welzijn.

Meer info?


de Henninstraat - Charles Decosterstraat

De de Henninstraat heeft momenteel 4 bomen en de Decosterstraat heeft er geen.

De geplande situatie is als volgt:

Plan

In de geplande situatie wordt een aanzienlijke toename van waterdoorlaatbare oppervlakte voorgesteld door de aanleg van zeer grote kuilen, samen met het planten van 12 bomen in de de Henninstraat en 2 bomen in de Charles Decosterstraat, op de hoek met eerstgenoemde straat.

Op de trottoirverbreding van het kruispunt met de Charles Decosterstraat zullen twee nieuwe fietsenrekken geplaatst worden.

Het project voorziet in de aanplanting van bomen op de weg, in plaats van op het trottoir, waardoor onder meer de zone voor voetgangers en personen met beperkte mobiliteit (PBM) kan worden vergroot en veiliggesteld.

Het aantal parkeerplaatsen wordt teruggebracht van 50 naar 40 in de de Heninstraat en van 10 naar 8 in de Charles Decosterstraat.

Het waterdoorlatende oppervlak zal na de herinrichting 120 m² bedragen, waardoor regenwater kan worden opgevangen en diverse vaste planten een plaats krijgen, waardoor de biodiversiteit in de wijk toeneemt.

De heringerichte straten zullen daarom als volgt worden gekenmerkt:

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen/th> Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
de Henninstraat 16 40 103m² Mengsel tussen, van links naar rechts, Sorbus en Bloeiende Kers (Sorbus x arnoldiana en Prunus Umineko)
Charles Decosterstraat 2 8 17m² 2 Gleditsia triacanthos 'Street Keeper'

Georges Lorandstraat

Momenteel staan er geen bomen in de Georges Lorandstraat ;

Dit wordt er gepland :

Plan

Er wordt voorgesteld het aantal doorlaatbare zones fors te verhogen door zeer grote kuilen aan te leggen én 9 bomen langs de weg aan te planten (zie plan hierboven).

Het project voorziet immers in de aanplanting van bomen op de weg en niet op het trottoir zodat de beschikbare ruimte voor voetgangers en personen met beperkte Mobiliteit (PBM) groter en veiliger wordt.

Het aantal parkeerplaatsen gaat van 19 naar 12.

Na de herinrichting bedraagt de doorlaatbare oppervlakte 60 m²; daar kan regenwater worden opgevangen en kunnen verschillende vaste planten/drachtplanten aangeplant worden om de biodiversiteit in uw wijk te vergroten.

De fietsenrekken die er nu staan worden naar de trottoirverbreding verplaatst.

De heraangelegde straat heeft onderstaande kenmerken : 

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
Georges Lorandstraat 9 12 60 m²

5 magnolia's (type 'Spectrum'), 3 eiken (Quercus rhysophylla 'Maya'), 1 lijsterbes (Sorbus intermedia 'Brouwers')


Bouréstraat

Momenteel staan er geen bomen langs de weg in de Bouréstraat. Begin 2022 werd een esdoorn (Acer rubrum) aangeplant op de brede ruimte voor voetgangers op het kruispunt met de Lang-Levenstraat.

Dit wordt er gepland :

Er wordt voorgesteld het aantal doorlaatbare zones fors te verhogen door een zeer grote plantkuil langs de weg aan te leggen én 3 bomen aan te planten (zie plan hierboven).

Het project voorziet immers in de aanplanting van bomen op de weg en niet op het trottoir zodat de beschikbare ruimte voor voetgangers en personen met beperkte Mobiliteit (PBM) groter en veiliger wordt.

Het aantal parkeerplaatsen gaat van 19 naar 16.

Na de herinrichting bedraagt de doorlaatbare oppervlakte 25 m²; daar kan regenwater worden opgevangen en kunnen verschillende vaste planten/drachtplanten aangeplant worden om de biodiversiteit in uw wijk te vergroten.

De heraangelegde straat heeft onderstaande kenmerken :

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
Bouréstraat 3 16 25 m²

2 elzen (Alnus incana 'Laciniata'), 1 plataan (Platanus orientalis 'Minaret')


Anoulstraat

Momenteel staan er twee bomen in de Anoulstraat. Begin 2022 werden twee bomen (Liquidambar) aangeplant aan het begin van de straat op het kruispunt met de Lang-Levenstraat.

Dit wordt er gepland :

Er wordt voorgesteld het aantal doorlaatbare zones fors te verhogen door zeer grote kuilen aan te leggen én 7 nieuwe bomen langs de weg aan te planten (zie plan hierboven).

Het project voorziet in de aanplanting van bomen op de weg en niet op het trottoir zodat de beschikbare ruimte voor voetgangers en personen met beperkte Mobiliteit (PBM) groter en veiliger wordt.

Het aantal parkeerplaatsen gaat van 30 naar 23.

Na de herinrichting bedraagt de doorlaatbare oppervlakte 66 m²; daar kan regenwater worden opgevangen en kunnen verschillende vaste planten/drachtplanten aangeplant worden om de biodiversiteit in uw wijk te vergroten.

De trottoirverbreding tussen de Anoulstraat en de Waversesteenweg wordt aangepast om de fietsenrekken op het trottoir te kunnen plaatsen en om het hemelwater beter naar de kuilen te laten afvloeien.

De heraangelegde straat heeft onderstaande kenmerken :

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
Anoulstraat 9 23 66 m²

4 stewartia's (Stewartia pseudocamellia 'Koreana'), 2 liquidambars (type styraciflua 'Fastigiata'), 1 sierappel (Malus tschonoskii 'Thalys')


Langlevenstraat

Momenteel staan er geen bomen langs de weg in de Lang-levenstraat.

Dit wordt er gepland :

Let project voorziet immers in de aanplanting van 7 bomen op de weg en niet op het trottoir zodat de beschikbare ruimte voor voetgangers en personen met beperkte Mobiliteit (PBM) groter en veiliger wordt.

Het aantal parkeerplaatsen gaat van 19 naar 16.

Na de herinrichting bedraagt de doorlaatbare oppervlakte 19 m²; daar kan regenwater worden opgevangen en kunnen verschillende vaste planten/drachtplanten aangeplant worden om de biodiversiteit in de wijk te vergroten.

De heraangelegde straat heeft onderstaande kenmerken :

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
Langlevenstraat 7 16 19 m² 7 Ginkgo biloba

Dit is de planning van de werkzaamheden meegedeeld door de aannemer :

Aanvang van de werken voor de kuilen : 01/02/2023

Einde van de werken voor de kuilen : 17/02/2023

Aanplanting van de bomen: vóór 15/04/2023


Laatste verandering: 2023-03-02 14:32:43