Menu overslaan

Onthardingsprojecten

Waarom minder beton en meer bomen op straat ?

Lopende projecten voor minder beton in Elsene :

de Hennin en Charles Decosterstraat
Georges Lorandstraat
Langlevenstraat
Lanfray en Neststraat
Flagey- en Heilig-Kruisplein

De gemeente wil de planten en het water weer volledig hun plaats geven, omdat dit de beste manier is om onszelf en onze gezondheid te beschermen, en om ons aan te passen aan de gevolgen, die nu zeer reëel zijn, van de klimaatverandering (overstromingen, hittegolven, ernstige droogte, enz.).

Naast de verschillende aanplantingsprojecten van de dienst Groene Ruimten en Beplantingen bij herinrichtingen zoals (onder andere) het Kasteleinsplein, het pleintje op de kruising van de Stockstraat en de Greysonstraat, de Viaductstraat en de vergroening van het Heilig-Kruisplein, wilde Elsene graag beschikken over een middel voor de aanplanting van bomen langs de wegen op korte, middellange en lange termijn.

Daarom heeft de gemeente een studie uitgeschreven die past binnen het Bomenplan van Elsene. Dit waren de doelstellingen :

 • Komen tot een diagnose van de ontharding van de openbare ruimten;
 • Bepalen van de straattypologieën op basis van een aantal criteria (aanwezigheid van nutsleidingen, ligging binnen een hitte-eiland, overstromingsrisico, wegbreedte, zonlicht, ...);
 • Uitrollen van vergroeningsstrategieën die aan de typologieën voldoen;
 • Bestuderen of het mogelijk is om verschillende soorten in één rij te planten om zo volledig mogelijk te beantwoorden aan;
  • aan de problemen in verband met de luchtkwaliteit (absorptie van verontreinigende stoffen, opname van fijn stof);
  • plaatselijke klimaatregeling;
  • gebrek aan biodiversiteit;
  • risico's op allergieën;
  • aanpassing aan de stadsomgeving binnen de klimaatverandering.
 • We willen ook meer waterdoorlatende oppervlakken en bodems creëren, door grotere kuilen te voorzien die meer regenwater kunnen opvangen om zo bij te dragen aan de aanpak van hevige regenval en overstromingen;
 • Met die aanpassingen willen de straten en wijken mooier maken. Zo kunnen ze ontmoetingsplaatsen voor de buurtbewoners worden en bijdragen aan hun lichamelijk en mentaal welzijn.

Meer info?


de Henninstraat - Charles Decosterstraat

De de Henninstraat heeft momenteel 4 bomen en de Decosterstraat heeft er geen.

De geplande situatie is als volgt:

Plan

In de geplande situatie wordt een aanzienlijke toename van waterdoorlaatbare oppervlakte voorgesteld door de aanleg van zeer grote kuilen, samen met het planten van 12 bomen in de de Henninstraat en 2 bomen in de Charles Decosterstraat, op de hoek met eerstgenoemde straat.

Op de trottoirverbreding van het kruispunt met de Charles Decosterstraat zullen twee nieuwe fietsenrekken geplaatst worden.

Het project voorziet in de aanplanting van bomen op de weg, in plaats van op het trottoir, waardoor onder meer de zone voor voetgangers en personen met beperkte mobiliteit (PBM) kan worden vergroot en veiliggesteld.

Het aantal parkeerplaatsen wordt teruggebracht van 50 naar 40 in de de Heninstraat en van 10 naar 8 in de Charles Decosterstraat.

Het waterdoorlatende oppervlak zal na de herinrichting 120 m² bedragen, waardoor regenwater kan worden opgevangen en diverse vaste planten een plaats krijgen, waardoor de biodiversiteit in de wijk toeneemt.

De heringerichte straten zullen daarom als volgt worden gekenmerkt:

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen/th> Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
de Henninstraat 16 40 103m² Mengsel tussen, van links naar rechts, Sorbus en Bloeiende Kers (Sorbus x arnoldiana en Prunus Umineko)
Charles Decosterstraat 2 8 17m² 2 Gleditsia triacanthos 'Street Keeper'

Dit is de planning van de werkzaamheden meegedeeld door de aannemer :

Aanvang van de werken voor de kuilen : Herfst 2023

Einde van de werken voor de kuilen : Herfst 2023

Ennde van aanplanting van de bomen: Herfst 2023


Georges Lorandstraat

Momenteel staan er geen bomen in de Georges Lorandstraat ;

Dit wordt er gepland :

Plan

Er wordt voorgesteld het aantal doorlaatbare zones fors te verhogen door zeer grote kuilen aan te leggen én 9 bomen langs de weg aan te planten (zie plan hierboven).

Het project voorziet immers in de aanplanting van bomen op de weg en niet op het trottoir zodat de beschikbare ruimte voor voetgangers en personen met beperkte Mobiliteit (PBM) groter en veiliger wordt.

Het aantal parkeerplaatsen gaat van 19 naar 12.

Na de herinrichting bedraagt de doorlaatbare oppervlakte 60 m²; daar kan regenwater worden opgevangen en kunnen verschillende vaste planten/drachtplanten aangeplant worden om de biodiversiteit in uw wijk te vergroten.

De fietsenrekken die er nu staan worden naar de trottoirverbreding verplaatst.

De heraangelegde straat heeft onderstaande kenmerken : 

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
Georges Lorandstraat 9 12 60 m²

5 magnolia's (type 'Spectrum'), 3 eiken (Quercus rhysophylla 'Maya'), 1 lijsterbes (Sorbus intermedia 'Brouwers')

Dit is de planning van de werkzaamheden meegedeeld door de aannemer :

Aanvang van de werken voor de kuilen : 07/08/2023

Einde van de werken voor de kuilen : 22/09/2023

Ennde van aanplanting van de bomen: Herfst 2023


Langlevenstraat

Momenteel staan er geen bomen langs de weg in de Lang-levenstraat.

Dit wordt er gepland :

Let project voorziet immers in de aanplanting van 7 bomen op de weg en niet op het trottoir zodat de beschikbare ruimte voor voetgangers en personen met beperkte Mobiliteit (PBM) groter en veiliger wordt.

Het aantal parkeerplaatsen gaat van 19 naar 16.

Na de herinrichting bedraagt de doorlaatbare oppervlakte 19 m²; daar kan regenwater worden opgevangen en kunnen verschillende vaste planten/drachtplanten aangeplant worden om de biodiversiteit in de wijk te vergroten.

De heraangelegde straat heeft onderstaande kenmerken :

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
Langlevenstraat 7 16 19 m² 7 Ginkgo biloba

Dit is de planning van de werkzaamheden meegedeeld door de aannemer :

Aanvang van de werken voor de kuilen : 01/02/2023

Einde van de werken voor de kuilen : 26/10/2023

Ennde van aanplanting van de bomen: Winter 2023


Lanfray - Neststraat

De Lanfray en Neststraat heeft momenteel geen bomen.

De geplande situatie is als volgt:

In de geplande situatie wordt een aanzienlijke toename van waterdoorlaatbare oppervlakte voorgesteld door de aanleg van zeer grote kuilen, samen met het planten van 8 bomen in de Lanfraystraat en 2 bomen in de Nieststraat, op de hoek met eerstgenoemde straat.

Op de trottoirverbreding tien nieuwe fietsenrekken geplaatst op de kruispunt met de Nidstraat en de Gulden-sporenlaan.

Het project voorziet in de aanplanting van bomen op de weg, in plaats van op het trottoir, waardoor onder meer de zone voor voetgangers en personen met beperkte mobiliteit (PBM) kan worden vergroot en veiliggesteld.

Het aantal parkeerplaatsen wordt teruggebracht van 57 naar 44 in de Lanfraystraat en van 23 naar 22 in de Nieststraat.

Het waterdoorlatende oppervlak zal na de herinrichting 100 m² bedragen, waardoor regenwater kan worden opgevangen en diverse vaste planten een plaats krijgen, waardoor de biodiversiteit in de wijk toeneemt.

De heringerichte straten zullen daarom als volgt worden gekenmerkt:

Wegen Aantal bomen Parkeerplaatsen/th> Waterdoorlatende opppervlakte Boomsoort(en)
Lanfraystraat 8 44 69m² Mengsel tussen, Bloeiende Kers, Bloeiende Appel en Eiken (Prunus serrulata 'Sunset Boulevard', Malus trilobata et Quercus ithaburensis 'Hemelrijk')
Nieststraat 2 22 31m² 1 Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' et 1 Malus trilobata


Flagey- en Heilig-Kruisplein

De gemeente Elsene (dienst Groene Ruimten en Beplanting en dienst Stedenbouw) vergroent het gewestelijke Flageyplein en het gemeentelijke Heilig-Kruisplein, in samenwerking met het gewest.

Het doel ?

 • Planten en water opnieuw een plaats geven door het aantal doordringbare oppervlakken (aarde) te verhogen en de openbare ruimte te ontharden;
 • Meehelpen in de strijd tegen de klimaatverandering waarvan de gevolgen reeds zichtbaar zijn: warmte-eilanden, hittegolven, overstromingen, ernstige droogte, ...
 • De biodiversiteit verbeteren.

Het project


Het project bestaat uit de aanplanting van 94 nieuwe bomen (72 op het Flageyplein en 22 op het Heilig-Kruisplein) in grote kuilen én de aanleg van perken met vaste planten en drachtplanten. Als we rekening houden met de nieuwe bomen op het begin van de straten in de buurt, komen we dan op een totaal van 117 bomen.

Dit project versterkt het groene netwerk van de Maalbeekvallei en verbindt de pleinen met de ecologische corridor van de Vijvers van Elsene en de Terkamerenabdij.

De aangeplante oppervlakken vormen 1900 m² aan doordringbare grond voor het opvangen van regenwater.

In dit project werd uiteraard rekening gehouden met de beperkingen van beide pleinen op vlak van gebruik (kermissen, markten, evenementen, ...) en met de nutsleidingen.

Met deze nieuwe indeling kan iedereen van een groen plein met bomen genieten: nieuwe aanleg voor een fraaiere wijk, meer biodiversiteit en bescherming tegen grote hitte tijdens de steeds vaker voorkomende hittegolven.

Dit initiatief past in het Bomenplan van de gemeente

De heraangelegde pleinen hebben onderstaande kenmerken:

Aantal bomen Doordringbare oppervlakken Boomsoorten
94 1900 m² Esdoorns, eiken, linden, dennen, ...

Werken :

Het begin van de werken is voorzien op 20 september 2023.

Laatste verandering: 2023-09-19 14:31:14