Menu overslaan

Lichtvervuiling

De uitdagingen

De bestaande openbare, commerciële, industriële en residentiële nachtverlichting neemt elk jaar toe.

Ze dienen verschillende functies, in de eerste plaats voor het gebruik, maar ook voor het comfort en de veiligheid, en om de gebouwen beter te tonen.

Toch zijn ze niet zonder gevolgen. Meer dan ooit weerspiegelt deze verlichting de problemen in verband met ons energieverbruik, met name elektriciteit.

Overmatig gebruik van nachtverlichting heeft negatieve gevolgen voor het klimaat door de uitstoot gelinkt aan het elektriciteitsverbruik, en voor de biodiversiteit, omdat het biologische ritme wordt verstoord:

 • Sommige soorten dagvogels, zoals roodborstjes en merels, zingen 's nachts in de buurt van de verlichting.
 • Het verstoort de trekroutes van sommige Europese nachtvogels.
 • Vleermuizen worden afgesneden van een deel van hun leefruimte door de verlichting van een weg of pad.
 • De nachtverlichting verzwakt ook insecten, aquatische micro-organismen, vissen, kikkers, salamanders, egels, planten, enz. en verhoogt het risico op sterfte door hun voortplanting te verstoren, waardoor de biologische diversiteit afneemt.

Bovendien is, gezien de energiecrisis die we doormaken, het verminderen van onze nachtverlichting een van de te overwegen oplossingen om ons elektriciteitsverbruik en onze energierekening te verlagen.

Verbintenissen van de gemeente

De gemeente Elsene zal deze uitdagingen op verschillende manieren aan gaan:

 • Net als vele gemeenten in het Brussels Gewest neemt Elsene al jaren deel aan de Nacht van de Duisternis.
 • Er is besloten om het gemeentehuis 's nachts niet meer te verlichten.
 • Er loopt een programma om energie-intensieve verlichting te vervangen door LED-verlichting met een laag verbruik. Zo is de verlichting van de twee velden in het stadion van Elsene vervangen door LED's. De gemeentescholen 15 en 23 hebben dezelfde veranderingen ondergaan en zes andere gemeentelijke gebouwen staan ook op het programma.
 • In de toekomst zal een passender en rationeler gebruik van de openbare verlichting worden bestudeerd. Met behoud van de verlichting en haar functies kan immers worden nagedacht over de duur en de intensiteit van de verlichting, de plaats en de keuze van de armaturen.
 • Meer in het algemeen werkt de gemeente momenteel aan haar klimaatplan, dat tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied tegen 2030 met 55% te verminderen (ten opzichte van 2008). In dit kader is het voorstel ontstaan om onnodige lichtbronnen en nachtverlichting te verminderen.

Aanbevelingen voor bewoners

Het rationele gebruik van verlichting in woningen, en meer in het algemeen van energie, is een belangrijke methode om de energiefactuur onder controle te houden en bij te dragen tot het behoud van ons milieu. :

 • Er moet vooral zuinig worden omgesprongen met verlichting: het aantal lichtpunten controleren; lampen die in lege ruimten zijn uitschakelen; bij het vervangen van een lamp kiezen voor led- of spaarlampen.
 • Alvorens buitenverlichting te installeren, moeten verschillende punten in overweging worden genomen. Ten eerste, is het echt nuttig?

Zie ook: Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturne (ASCEN)

Laatste verandering: 2023-10-02 10:02:27