Menu overslaan

80% van de handicaps zijn onzichtbaar, denk eraan !

Easy To Read: makkelijk te lezen en te begrijpen

Op een rode achtergrond, een lachende blanke vrouw, kort haar, ongeveer 45 jaar oud met een neuspiercing. 80% van de handicaps zijn onzichtbaar. Ik zie er niet gehandicapt uit en toch heb ik documenten nodig die in Easy to Read and Understanding geschreven zijn. In een kader onderaan de poster staat een QR-code die verwijst naar deze webpagina.

Easy to Read (makkelijk te lezen en te begrijpen) vertaalt en vereenvoudigt klassieke taal om deze zowel mondeling als schriftelijk begrijpelijk te maken voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor dyslectici, visueel gehandicapten, ouderen, mensen die het Nederlands slecht beheersen...

De methode Easy to Read and Understand werd in 2010 ontworpen als onderdeel van het Europese Pathways-project. Het wil de digitale kloof dichten door informatie toegankelijk te maken, zodat iedereen zijn of haar burgerschap ten volle kan beleven.

Om een tekst makkelijk leesbaar en begrijpelijk te maken, moet hij aan een reeks regels voldoen. Bijvoorbeeld: lange zinnen vervangen door korte.

Easy to Read wordt gebruikt voor schrijven en spreken en alle documenten worden vertaald, bijvoorbeeld een brief of een verordening.

Er bestaan ook "Easy to Read"-tolken, en men kan er ook opleidingen voor volgen.

Alle regels op een rijtje (in het Engels)

Easy to Read teksten kan je herkennen aan dit logo:

In een blauw vierkant leest een personage een tekst. Een duim omhoog wordt getoond op het document dat het personage leest. Het personage lacht. Hij heeft begrepen wat hij heeft gelezen.

80% van de handicaps zijn onzichtbaar. Denk eraan in je communicatie!

Meer informatie:

european-union.europa.eu/easy-read_nl

Een PBM parkeerplaats

Tegen een paarse achtergrond, een lachende zwarte vrouw, haar opgebonden in een knot, ongeveer 20 jaar oud met een neusring. 80% van de handicaps zijn onzichtbaar. Ik zie er niet gehandicapt uit en toch kan ik niet meer dan 50 meter lopen. In een kader onderaan de poster linkt een QR-code naar deze webpagina.

Niet iedereen met een PBM-parkeerkaart zit in een rolstoel.

Zij moeten echter wel zo dicht mogelijk bij hun bestemming kunnen parkeren, en niet alleen voor hun huis. Daarom worden op verschillende plaatsen in de gemeente, zoals in winkelgebieden, speciale parkeerplaatsen voor PBM's aangelegd.

Met de Europese parkeerkaart voor mensen met een handicap kan het voertuig dat de persoon vervoert de door de verkeersregels gereserveerde plaatsen innemen. Hier is alle informatie over deze kaart.

Bovendien heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten de kaarthouder vrij te stellen van de betaling van het parkeergeld voor het voertuig dat de kaarthouder vervoert, als bestuurder of als passagier.

 Tegen een blauwe achtergrond. De auto van een valide persoon geparkeerd op een PBM plaats. Slogan: Als je mijn plaats inneemt, neem dan mijn handicap.

Parkeren op een PBM-parkeerplaats zonder parkeerkaart wordt bestraft met een boete van meer dan 110 euro (de invorderingskosten kunnen oplopen tot 250 euro, de kosten van inbeslagneming tot 90 euro per dag). Neem dus uit respect geen PBM parkeerplaats in, zelfs niet voor 5 minuten... Mensen met beperkte mobiliteit, zelfs onzichtbare, hebben ze echt nodig.

Fraude met een gehandicaptenparkeerkaart wordt bestraft met een boete van maximaal 1.500 euro (3.000 euro bij hervallen). Vervalsing en het gebruik van vervalsingen kunnen worden bestraft met een boete van 75.000 euro en 5 jaar gevangenisstraf.

Helaas is het illegale gebruik van ongeldige kaarten in België wijdverbreid. Je kan de geldigheid van een kaart zelf controleren met behulp van de Handi2Park app.

Alle informatie over de parkeerkaart. Aanvraag van een parkeerkaart.


Lift

Op een lichtgroene achtergrond, een jonge blanke man van in de dertig, gekleed in een blauw geruit flanellen overhemd. 80% van de handicaps zijn onzichtbaar. Ik zie er niet gehandicapt uit en toch heb ik een lift nodig om de trap op of af te gaan. In een kader onderaan de poster staat een QR-code die verwijst naar deze webpagina.

Niet alle mensen met beperkte mobiliteit gebruiken krukken, stoelen of rollators. Ook al is het niet vanzelfsprekend, sommigen van hen moeten de lift nemen, omdat trappen een onoverkomelijk obstakel zijn, dat onnodig lijden en vermoeidheid veroorzaakt.

Blauw en wit logo met een lift met een staande figuur en een andere in een rolstoel

Als je gebouw een lift heeft, vergeet dan niet deze duidelijk en zichtbaar bij de ingang aan te geven. Als er geen dergelijke faciliteiten zijn, doe dan al het mogelijke om te zorgen voor hellingen, stoelen of banken op de overloop, zitplaatsen in wachtruimten, of bied aan om mensen op de begane grond of op een geschikte en comfortabele plaats te ontvangen.

Details over de normen voor een aangepaste lift zijn te vinden in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV).

80% van de handicaps zijn onzichtbaar, denk eraan !


Vertolking in gebarentaal

Op een blauwe achtergrond, een 70-jarige man met baard en wit haar, die glimlacht. 80% van de handicaps zijn onzichtbaar. Ik zie er niet gehandicapt uit en toch heb ik vertolking in gebarentaal nodig. In een kader onderaan de poster linkt een QR-code naar deze webpagina.

Gebarentaal wordt door dove mensen gebruikt om met elkaar of met anderen te communiceren. Het stelt mensen in staat om net zo precies te praten als mondelinge taal. Wist je dat de gemeente Elsene in 2023 gebarentolken zal aanbieden voor je administratieve procedures?

Op een blauwe achtergrond symboliseert een doorgestreept oor doofheid of gehoorproblemen.

Dit pictogram betekent dat er voorzieningen zijn voor doven en slechthorenden, maar er zijn nauwkeuriger pictogrammen voor bestaande voorzieningen.

Wist je dat?

De Vlaamse Gebarentaal (VGT) is de taal van de dovengemeenschap in de Nederlandstalige Gemeenschap van België. Hoewel beïnvloed door het Nederlands, onderscheidt het zich van het gesproken en geschreven Nederlands en verschilt het ook van de gebarentaal van naburige regio's en landen in zijn woordenschat en syntaxis: Frankrijk (LSF), Nederland (NGT) en Duitsland (DGS), hoewel de syntactische verschillen minimaal zijn.

De gebaren die in de verschillende delen van het Waalse Gewest en in Brussel in gebruik zijn, zijn regionale varianten, aangezien ze onderling verstaanbaar blijven. Om historische redenen lijken de Brusselse varianten sterk op de Vlaams-Brabantse variant van de VGT.

Source : www.esperanto.be.

Woordenboek Vlaamse Gebarentaal biedt alle woorden in gebarentaal.

De hoorlus of magnetische inductielus - bekend als BIM - is een elektronisch hulpmiddel dat in openbare of particuliere ruimten wordt geïnstalleerd en dat de scherpte verbetert van het geluid dat de gehoorapparaten van doven en slechthorenden met hoortoestellen bereikt, mits de "T"-functie is geactiveerd.

Als de persoon geen hoortoestel heeft, zijn er draagbare systemen op batterijen.

Daarnaast zijn er grootschalige lussen voor gebruik in theaters.

Wist je dat je een magnetische inductielus kan huren (BIM) ?

Om meer te weten over de BIM...

Er bestaat ook een alternatief voor BIM namelijk "het FM systeem".


Echte toetsen voor elektronische betaalterminals in winkels

Op een roze achtergrond, een lachende blanke vrouw met kort wit haar en een bril, ongeveer 70 jaar oud. 80% van de handicaps zijn onzichtbaar. Ik zie er niet gehandicapt uit en toch kan ik geen betaalterminal gebruiken zonder ECHTE toetsen. In een kader onderaan de poster staat een QR-code die verwijst naar deze webpagina.

Wil een betaalterminal toegankelijk zijn voor blinden, visueel gehandicapten, verstandelijk gehandicapten of mensen met een beperkte fijne motoriek, dan moeten er ECHTE toetsen zijn met een centrale markering en een geluidssignaal in elke fase, van de invoer van de code tot de validering van de betaling.

Soms zegt een korte video meer dan 1000 woordenLinks wijst een doorgestreept oog op blinden. Een ander halfgrijs oog duidt op mensen met een verminderd gezichtsvermogen. Rechts: een donker gezicht in profiel is geplaatst op een licht gezicht ervoor. De gezichten lijken op maskers. Ze glimlachen. Dit is het logo dat meestal staat voor verstandelijke beperking.

Autisme-spectrum

Op een hemelsblauwe achtergrond, een lachende roodharige jongvolwassene met een gele trui. 80% van de handicaps zijn onzichtbaar. Ik zie er niet gehandicapt uit en toch moet ik mijn werktijden indelen met rustige tijdstippen. In een kader onderaan de poster leidt een QR-code naar deze webpagina. Tegen een gele achtergrond lacht een kind met een bril en rommelig krullend haar naar de kijker, met de vuisten op de heupen. 80% van de handicaps zijn onzichtbaar. Ik zie er niet gehandicapt uit en toch moet ik op school een ruisonderdrukkende koptelefoon dragen om me te kunnen concentreren. In een kader onderaan de poster staat een QR-code die verwijst naar deze webpagina.

Mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) hebben vaak behoefte aan rust. Er is een grote verscheidenheid in de intensiteit van de uitingen van autisme, op cognitief, zintuiglijk, relationeel en communicatief vlak.

Lawaai, drukte en licht kunnen door autisten als agressies worden ervaren. De term "autismespectrumstoornis" wordt gebruikt omdat er grote verschillen zijn in de intensiteit van de uitingen van autisme, op cognitief, sensorisch, relationeel en communicatief vlak. De behoeften van mensen met autisme zijn dus ook zeer divers.

Elk van onze zintuigen (zicht, gehoor, tast, reuk, smaak) verschaft ons informatie over de ruimte om ons heen en de voorwerpen die zich daarin bevinden. Sommige mensen nemen licht, geluiden, texturen, geuren met een grotere scherpte waar, tot het punt dat ze er hinder van ondervinden met angstaanvallen of tetanie tot gevolg.

Om te voorkomen dat deze overgevoeligheid te veel vermoeidheid veroorzaakt, moeten deze mensen in hun eigen tempo kunnen functioneren, kunnen profiteren van rustige plaatsen om zich zo nodig af te zonderen, van stilte, van aanpassingen van hun werktijden, van koptelefoons met geluidsonderdrukking op school, van slecht verlichte plaatsen...

Concreet gaat het bvb over een radiovrij tijdslot in winkels of aan het zwembad, gedimde lichten...

Meer informatie:www.eleos.nl


Ziekte en chronische pijn

Op een groene achtergrond glimlacht een Aziatische vrouw van in de dertig. Ze draagt een oranje trui. 80% van de handicaps zijn onzichtbaar. Ik zie er niet gehandicapt uit en toch moet ik gaan zitten. In een kader onderaan de poster staat een QR-code die verwijst naar deze webpagina.

Veel mensen lijden aan chronische, genetische of degeneratieve ziekten. Deze aandoeningen veroorzaken terugkerende of permanente pijn en zijn des te invaliderender in het dagelijks leven, omdat ze niet worden gezien. Een stoel ter beschikking stellen in de buurt van een wachtruimte of zijn/haar plaats in de bus afstaan zijn allemaal gebaren die het dagelijkse leven vergemakkelijken.

80% van de handicaps zijn onzichtbaar, denk eraan !

Een campagne in samenwerking met de Adviesraad voor Handicapaangelegenheden (ARHA).

De gemeente Elsene heeft tevens een Adviesraad voor Handicapaangelegenheden (ARHA) waarvan je lid kan worden. Kom erbij!

Laatste verandering: 2024-01-29 12:08:17